Tilmelding til 5S

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 300 kr. pr. dag


Betaler
5S
DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

5S

5S er en systematisk Lean metode til at opnå en velorganiseret arbejdsplads, og bidrager ydermere til at skabe et miljø som konstant udfordrer alle former for spild.

5S er ofte den første Lean metode mange vælger at implementere, fordi det er nemt og lige til. Men man skal ikke undervurdere hvor effektivt og tidsbesparende det kan hjælpe dig til at blive.

Hvad er 5S?

5S dækker over et koncept der sætter fokus på effektivitet og kvalitet igennem arbejdspladsens indretning. Det kan være den fysiske indretning, og det kan være den digitale. I den digitale kan det være opbygning af en helt ny Government struktur, eller det kan være regler for navngivning af filer og anvendelse af mapper.

5S anvendes både i administration, IT, produktion og logistik.

5S dækker over 5 ord der starter med s:

 • 1. S = Sorter
 • 2. S = Sæt i system
 • 3. S = Systematisk rengøring / orden
 • 4. S = Standardiser
 • 5. S = Selvdisciplin

Hvad er målet / resultatet med 5S?

 • Et mere tiltalende og godt arbejdsmiljø
 • Fjerne irritation og spild fra arbejdspladsen
 • Skabe et miljø for Løbende forbedringer
 • Forbedre sikkerheden
 • Forbedre produktiviteten
 • Forbedre kvaliteten (proces og produkt)
 • Reducere omkostninger
 • Bedre IT struktur

Kom i gang med 5S

1.S – Sortér

Alt på arbejdspladsen opdeles i hvad der bruges og ikke bruges, smid det væk som ikke bruges, og sorter det som bruges op i tre kategorier:

Lav – Bruges sjælden

Middel – Bruges månedlig

Høj – Bruges daglig/ugeligt

Husk det dækker både de fysiske og elektroniske områder

2.S – Sæt i system

Mottoet for 2.S er: En plads til alting, og alting på sin plads

 • Ved arbejdspladsens indretning er det vigtigt at sikre, at alting har en plads, der er synlig for alle.
 • Organiser alle dele så deres funktion og lokalitet bliver “kendt”.
 • Organiser alle dele så de er lette at hente, modtage, bruge og returnere.
 • Hvis det bruges jævnligt opbevares det tæt på arbejdspladsen. Hvis ikke, opbevares det et fælles sted i afdelingen.
 • Farvekodning af udstyr og lokalitet vil gøre det lettere at returnere og synliggøre mangler.
 • Alt materiel som brandslukningsudstyr og sikkerhedsudstyr skal være synligt og let tilgængeligt.

3.S – Systematisk orden

Holde orden på arbejdspladsen er det 3.S.

Formålet med det 3.S er at sikre at arbejdespladsen og IT systemet ikke ender i en kaos tilstand.

 • Hold arbejdspladsen pæn og fri for a ald hele tiden
 • Brug rengøringen som en form for inspektion/Audit
 • Systematisk gennem gang af arbejdspladsen og IT systemet fremhæver unormale forhold og korrigerer for afvigelser
 • Indbyg rengøring i alle vedligeholdelses aktiviteter

4.S – Standardisér

Definér entydige standarder for derved at opnå en fælles forståelse for retningslinjerne inden for eksempelvis placering dokumenter, hjælpemidler, l navngivning, placering, tekøkken, printerrum osv… Standardisering vil være udgangspunkt for Løbende forbedringer og give en klar opfattelse af arbejdsmetoder blandt medarbejdere.

5.S – Selvdisciplin

Selvdisciplin handler om deltagelse fra alle medarbejdere, hvor der er en klar ansvarsfordeling, og en definition af regler for vedligeholdelse af 5S konceptet. Det er vigtigt, at alle involverer sig i udviklingen af standarderne, og at al uddannelse og træning af nye medarbejdere tager udgangspunkt i udarbejdede standarder. Vær bevidst om tiden (få minutters 5S hver dag).

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære mere om at 5S, så tag vores Lean endagskursus i 5S og standardiseret arbejde.