Tilmelding til Flow og Værdistrømsanalyse

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 300 kr. pr. dag


Betaler
Flow og Værdistrømsanalyse
DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

Flow og Værdistrømsanalyse

Formålet med at lave værdistrømsanalyser er at identificere spild og skabe et optimalt flow i enten produktions- eller administrative processer. Men før man kan det, skal man først kende sine processer og arbejdsgange.

Flowet optegnet via et swimlane diagram – her udarbejdet for et hospital

Hvad er Flow og værdistrømsanalyse?

En værdistrøm indeholder alle de aktiviteter (både værdiskabende og ikke-værdiskabende), som er nødvendige for at bringe opgaven igennem dens hovedflow. Arbejdet med værdistrømme betyder, at der arbejdes med helheder og ikke kun individuelle processer. Målet er at skabe et flow hvor sagerne og opgaverne kommer igennem processerne med færrest mulige stop, ansvarsskift og tilbageløb.

Hvad er målet / resultatet med Flow og værdistrømsanalyse?

 • Kortere gennemløbstid for opgaveløsningen og dermed også kortere leveringstid til kunder
 • Færre bunker med sager, der ligger og ”venter”
 • Bedre kvalitet– fejl opdages hurtigere
 • Øget effektivitet
 • Flow giver generelt en bedre kvalitet hos kunderne, en bedre leveringssikkerhed, pladsreduktion og synlighed

Processens faser

1. Produktfamilier

Sikring af rette fokusering for værdistrømsanalysen. Identificer en opgave/sag/ydelsestype og start med den.

2. Nuværende situation

En kortlægning af den nuværende situation. Sådan foregår det i dag! Det er udgangspunktet for den fremtidige situation, og her her vi starter med at identificere de forskellige spildtyper.

3. Fremtidig situation

Opstil en vision for den fremtidige arbejdsgang og kortlæg det – baseret på Lean principper (ingen spild og optimalt flow).

4. Plan og implementation

Fastlæg rækkefølgen af de aktiviteter, der skal gennemføres, for at det bliver muligt at nå den fremtidige situation.

7 trin i kortlægningen

 • Hvad skaber kundeværdi
 • Tegn de enkelte procestrin
 • Find data til hvert procestrin (cyclus tid, kvalitet, omstilling etc.)
 • identificér lager og ventetid mellem procestrin
 • Materiale flow – Leverandør til produktion og produktion til kunde
 • Indtegn informationsflowet
 • Kortlæg gennemløbstiden og procestiden (TLT: Total Lead Time og TPT: Total Process Time)

Medarbejderinvolvering

Involver medarbejderne fra afdelingen omkring processen for at få den bedst mulige indsigt i den nuværende proces – og den bedste implementering af forbedringerne efterfølgende. Derudover bliver hele optimeringsarbejdet gjort til en fælles ting, der både styrker sammenholdet, motivationen og skaber gennemsigtighed i afdelingen og organisationen.

Værdistrømsanalysetavler
Værdistrømsanalysen skaber et visuelt overblik over vores processer, og herfra kan vi nu se hvor vores forbedringsarbejde skal starte.

Design af det fremtidige flow

Gode spørgsmål til det fremtidige flow

 • Hvad er takttiden?
 • Kan processer fjernes
 • Kan nogle processer gøres i en anden rækkefølge eller flyttes
 • Kan der elimineres spild
 • Er arbejdspladsen indrettet hensigtsmæssigt
 • Afstemme arbejdsmængden mellem medarbejderne
 • Reducere manuelle håndteringer
 • Hvor kan du etablere et kontinuerligt flow?
 • Hvordan vil du udjævne arbejdsopgaverne
 • Hvilke mængder skal du frigive?
 • Hvilke procesforbedringer vil være nødvendige?

Vigtige begreber og metoder

Takttid: Udtryk for hvor lang tid du har til at producere kundens træk eller sag

Kontinuerligt flow: Et styk produktion eller administrationssag

Supermarked: Opfyldningssystem af lager. Man benytter typisk en ”mælkemand”

Pacemaker: Den proces/maskine, der bestemmer takten for de øvrige processer

Udbalancering: Sikre at der er balance i processerne rent tidsmæssigt

Kanban: Et Signal Kort der fortæller at der er behov for genopfyld af lager

Swimlane diagrammer

Swimlane diagrammer viser processer i baner for at:

 • Afbilde opgaver der forekommer sideløbende
 • Illustrere hvem der gør hvad og hvornår
 • Vise den indbyrdes afhængighed mellem opgaver

Værdistrømsanalyse (VSM)

En analyse af forretningsgangen der beskriver alle aktiviteter fra start til slut i processen. Alle værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter kortlægges, så der skabes et godt overblik at arbejde videre ud fra.

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære mere om flow og hvordan man laver en god værdistrømsanalyse, så tag vores Lean enkeltdags kursus i Værdistrømsanalyse, eller et af kurserne Lean Intro Administration eller Lean Intro Produktion.

Så sørger vi for at klæde dig godt på, til når du skal fortsætte arbejdet i din egen organisation.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.