Tilmelding til Flow og Værdistrømsanalyse

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Flow og Værdistrømsanalyse
  DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Flow og Værdistrømsanalyse

  Formålet med værdistrømsanalyser er, at identificere spild og skabe et optimalt flow i enten produktions- eller administrative processer. Men før man kan det, skal man først kende sine processer og arbejdsgange.

  Flowet optegnet digitalt via et swimlane diagram. Eksemplet her er udarbejdet for et hospital.

  Hvad er Flow og værdistrømsanalyse?

  En værdistrøm indeholder alle de aktiviteter (både værdiskabende og ikke-værdiskabende), som er nødvendige for at bringe opgaven igennem dens hovedflow. Arbejdet med værdistrømme betyder, at der arbejdes med helheder og ikke kun individuelle processer. Målet er at skabe et flow hvor sagerne og opgaverne kommer igennem processerne med færrest mulige stop, ansvarsskift og tilbageløb.

  Hvad er målet og resultaterne med flow og værdistrømsanalyse?

  • Kortere gennemløbstid for opgaveløsningen
  • Kortere leveringstid til kunder
  • Færre bunker med sager der ligger og ”venter”
  • Bedre kvalitet
  • Fejl opdages hurtigere
  • Øget effektivitet
  • Optimeret flow

  Processens fire faser

  Første fase – Produktfamilier

  Sikring af rette fokusering for værdistrømsanalysen. Identificer en opgave/sag/ydelsestype og start med den.

  Anden fase – Nuværende situation

  En kortlægning af den nuværende situation. Sådan foregår det i dag!

  Det er udgangspunktet for den fremtidige situation, og her vi starter med at identificere de forskellige typer af spild.

  Tredje fase – Fremtidig situation

  Opstil en vision for den fremtidige arbejdsgang og kortlæg det – baseret på Lean principperne (ingen spild og optimalt flow).

  Fjerde fase – Plan og implementering

  Fastlæg rækkefølgen af de aktiviteter, der skal gennemføres, for at det bliver muligt at nå den fremtidige situation.

  Syv trin i kortlægningen

  • Hvad skaber kundeværdi
  • Tegn de enkelte procestrin
  • Find data til hvert procestrin (cyclus tid, kvalitet, omstilling etc.)
  • identificér lager og ventetid mellem procestrin
  • Materiale flow – Leverandør til produktion og produktion til kunde
  • Indtegn informationsflowet
  • Kortlæg gennemløbstiden og procestiden (TLT: Total Lead Time og TPT: Total Process Time)

  Medarbejderinvolvering

  Involver medarbejderne fra afdelingen omkring processen for at få den bedst mulige indsigt i den nuværende proces – og den bedste implementering af forbedringerne efterfølgende. Derudover bliver hele optimeringsarbejdet gjort til en fælles ting, der både styrker sammenholdet, motivationen og skaber gennemsigtighed i afdelingen og organisationen.

  Design af det fremtidige flow

  Gode spørgsmål til det fremtidige flow

  • Hvad er takttiden?
  • Kan processer fjernes
  • Kan nogle processer gøres i en anden rækkefølge eller flyttes
  • Kan der elimineres spild
  • Er arbejdspladsen indrettet hensigtsmæssigt
  • Afstemme arbejdsmængden mellem medarbejderne
  • Reducere manuelle håndteringer
  • Hvor kan du etablere et kontinuerligt flow?
  • Hvordan vil du udjævne arbejdsopgaverne
  • Hvilke mængder skal du frigive?
  • Hvilke procesforbedringer vil være nødvendige?

  Vigtige begreber og metoder

  Takttid: Udtryk for hvor lang tid du har til at producere kundens træk eller sag

  Kontinuerligt flow: Et styk produktion eller administrationssag

  Supermarked: Opfyldningssystem af lager. Man benytter typisk en ”mælkemand”

  Pacemaker: Den proces/maskine, der bestemmer takten for de øvrige processer

  Udbalancering: Sikre at der er balance i processerne rent tidsmæssigt

  Kanban: Et signal kort der fortæller om der er behov for genopfyld af lager

  Swimlane diagrammer

  Swimlane diagrammer viser processer i baner for at:

  • Visualisere opgaver der forekommer sideløbende
  • Illustrere hvem der gør hvad og hvornår
  • Vise den indbyrdes afhængighed mellem opgaver

  Værdistrømsanalyse (VSM)

  En analyse af forretningsgangen der beskriver alle aktiviteter fra start til slut i processen. Alle værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter kortlægges, så der skabes et godt overblik der kan arbejdes videre ud fra.

  Vil du vide mere?

  Hvis du vil lære mere om flow og hvordan du laver en god værdistrømsanalyse, så tag vores Lean enkelt dags kursus i Værdistrømsanalyse.

  Har du spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk

  Gratis medlemskab, nyeste Lean viden, virksomhedsbesøg m.m
  Lean virksomhedsbesøg
  Nyeste Lean viden
  Tilbud på kurser