Tilmelding til Lean Six Sigma Black Belt

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Lean Six Sigma Black Belt
  54.300 DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Lean Six Sigma Black Belt

  Lær at skabe resultater med Lean Six Sigma – i både nuværende og fremtidige processer

  Varighed
  14 dag

  Undervisningen foregår fra kl.
  9 - 16  Forhåndsviden

  Ingen grundlæggende viden påkrævet

  Pris
  54.300 DKK
  ex. moms
  -
  Inkluderet i prisen:

  Gratis deltagelse i 2 årlige virksomhedsbesøg.

  Adgang til online kursusmateriale for tilmeldte deltagere.

  2 sparringssamtaler efter endt forløb.


  Afmelding senere end 7 dage før: Refunderes kursushonorar ikke.
  Læs mere
  Lokation på Lean kurser og uddannelser
  Dag 1 til 6

  Aarhus:

  København:
   

  Dag 7 – 11

  Dag 7-11 konsulent uddannelsen bliver gang til gang afholdt ude i kursisternes virksomheder.


  Lokation på Lean Six Sigma kurser og uddannelser
  Dag 1 til 9

  Aarhus:

  København:
   

   

  Dag 10 til 14

  Dag 10-14 bliver fra gang til gang afholdt ude i kursisternes virksomheder.

  Indhold

  Lær at skabe resultater med Lean Six Sigma – i både nuværende og fremtidige processer


  Lean Six Sigma Black Belt er uddannelsen til dig hvis du ønsker at kunne praktisere Lean Six Sigma på højeste niveau. Lean uddannelsen klæder dig på til at kunne arbejde med daglige Lean Six Sigma aktiviteter. Lean uddannelsen vil styrke både dine faglige samt personlige kompetencer.

  Vægten på Lean Six Sigma uddannelsen ligger på at kunne anvende de grundlæggende metoder bag Lean Six Sigma, samtidig med at kunne gennemføre forandringsprocesser.

  Udover den tekniske side af Lean Six Sigma vil vi også arbejde med den kommunikative side. Evnen til at kunne motivere og engagere dine medarbejdere/kollegaer, er ofte af afgørende betydning for at kunne gennemføre en Lean Six Sigma transformation.

  Vi ser det som en afgørende faktor at kunne omsætte det teoretiske til praktisk adfærd. Derfor har vi sammensat Lean uddannelsen så den både foregår i kursuslokalet og i deltagernes pågældende virksomheder. Vi kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra gang til gang, og vi kommer til at se og høre hvordan andre virksomheder har opnået succes på områderne.

  En forudsætning for at blive Certificeret Lean Six Sigma Black Belt er, at du gennemføre et optimeringsprojekt hvor du kan demonstrere at du kan omsætte det indlærte til praktisk adfærd. Det betyder at du sideløbende med uddannelsen skal arbejde med et konkret projekt som skaber værdi for din virksomhed. Ofte oplever vi at uddannelsens omkostninger tjenes hjem igennem denne optimering.

  Dette kursus giver dig således de optimale forudsætninger for selv at drive Lean Six Sigma initiativer og en implementering af konceptet.
  Læring

  Bliv Certificeret Lean Six Sigma Black Belt


  Du vil i løbet af Lean uddannelsen lære de bagvedliggende værdier og filosofier, der giver dig en forståelse for Lean Six Sigma mindsettet. Du lærer således at se mulighederne med Lean med fokus på optimering af kundeværdi, eliminering af spild samt skabelse af en organisationskultur med fokus på Løbende forbedringer (Kaizen). Samtidigt får du en rigtig god og praksisnær forståelse for at optimere processer ved hjælp af Six Sigma metoderne. Du vil lære hvordan metoderne skal anvendes til at koordinere initiativer der skaber bedre arbejdsgange, og gør din hverdag hurtigere, lettere og mindre omkostningstung.

  Lean uddannelsen består udover de 14 kursusdage ligeledes af to webseminarer af én times varighed, hvor fokus vil være på Lean og psykiske arbejdsmiljø, og Lean i forskellige brancher.

  Undervejs i Lean Six Sigma uddannelsen vil du skulle vælge et effektiviseringsprojekt fra egen organisation, som du vil arbejde med fra gang til gang, og som du afslutningsvis skal præsentere på certificeringsdagen.

  Vi har rigtige gode erfaringer med dette, da denne opgave ofte både skaber et konkret udbytte for din organisation, men samtidig også hjælper til at understøtte din egen læring undervejs.


  I løbet af Lean kurset vil du:

  • Få kendskab til de 5 Lean principper
  • Lære de 8 spildtyper
  • Lære at lave værdistrømsanalyser
  • Lære at optimere processer og arbejdsgange
  • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
  • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA metoden
  • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
  • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S både digitalt og fysisk
  • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre gevinsten bliver hjemtaget
  • Lære at gå Gemba walks, og få forståelsen for vigtigheden af dem
  • Lære at coache andre til at få det rigtige mindset og udvikle sig
  • Udvikle dit eget tavlekoncept
  • Deltage i en Kaizen event i en deltagers organisation
  • Lære at arbejde med policy deployment
  • Udarbejde en strategiplan til egen organisation
  • Lære at anvende DMAIC-modellen
  • Lære at minimere variation
  • Lære at analysere og vurdere datasæt
  • Lære at identificere sammenhæng imellem Input og Output
  • Lære hvordan du skaber stabilitet

  Certificering

  På sidste kursusdag vil der blive gennemført en certificering.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk
  Se indholdet på dagene

  Hent kursuskatalog
  Dag 1
  Lean principperne
  Dag 2
  Værdistrømsanalyse
  Dag 3
  KPI, Performance Management og Målstyring
  Dag 4
  Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer
  Dag 5
  Standardiseret arbejde & 5S
  Dag 6
  Lean Ledelse
  Dag 7
  Lean Six Sigma – Define
  Dag 8
  Lean Six Sigma – Measure og Analyze
  Dag 9
  Lean Six Sigma – Improve, Control og certificering
  Dag 10
  Lean Gemba Walk og konsulent rollen
  Dag 11
  Lean coaching og Lean tavlekoncept
  Dag 12
  Kaizen event
  Dag 13
  Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
  Dag 14
  Certificeringsopgave
  Dag 1
  Lean principperne

  På den første dag får du en generel introduktion til Lean, som kommer til at danne rammen for den resterende del af kurset.

   

  Du bliver præsenteret for filosofien i Lean – og lærer bl.a. igennem øvelser og cases, hvordan principperne og metoderne kan hjælpe med at skabe en effektiv, bedre og mere overskuelig hverdag.

   

  Du lærer de 5 principper at kende – kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer, og så vil du komme til at arbejde med de 8 spildtyper, der er grundstenene i vores optimeringsarbejde.

  Nøgleord:

  Lean kursus
  De 8 Lean Principper
  Dag 2
  Værdistrømsanalyse

  Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, der handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere. Med værdistrømsanalysen får du en konkret metode, som du kan bruge til at kortlægge processer og skabe et bedre flow i din egen organisation. Du vil blive trænet i hvordan du bruger VSM og Swimlane i et letforståeligt sprog, og vi sørger for at du er med hele vejen. 

   

  På dagen vil du få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri. 

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Værdistrømsanalyse
  Dag 3
  KPI, Performance Management og Målstyring

  Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. 

   

  Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen: 

  • Erkende nødvendigheden af Målstyring
  • Identificering af KPI´er
  • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
  • Brug af KPI´er i dagligdagen
  • Udvikling og forbedringer

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Lean kursus
  KPI
  Performance Management
  Dag 4
  Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer

  Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i det femte Lean Princip: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil blive gennemgået på denne kursusdag.

   

  Derudover vil vi gennemgå en række analysemetoder, således at du når dagen er omme, vil have et godt indblik i hvilke metoder, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse. 

   

  Som en del af dagen vil du ligeledes få lejlighed til at arbejde med konkrete forbedringsinitiativer i en medbragt case fra din egen organisation. Metoderne A3 og PDCA vil blive gennemgået, således at du ved hvordan du skal angribe spildet i din hverdag på en struktureret måde. 

   

  Undervisningsdagen foregår i et letforståeligt sprog, og vi sørger for, at du er med hele vejen igennem.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Kaizen
  PDCA
  Dag 5
  Standardiseret arbejde & 5S

  Vi dykker ned i to af de vigtigste metoder i Lean. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet.

   

  På denne dag vil du lære, hvordan man arbejder med Standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en forbedringskultur.

   

  Vi vil kigge nærmere på hvad der karakteriserer en god standard, og hvilke forskellige muligheder man kan vælge blandt, når man skal vælge den rigtige type. Den anden halvdel af dagen vil vi arbejde med metoden 5S, der handler om hvordan man arbejder med systematisk indretning af arbejdspladsen. I forlængelse af dagen vil du være klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to Lean metoder, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering.

   

  Begge metoder er ofte dem der fjerner eller reducerer rigtig meget af vores spild i hverdagen, og derfor får du med kurset et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  5S
  Standardiseret arbejde
  Dag 6
  Lean Ledelse

  På denne dag kigger vi nærmere på de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas egne ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen.

   

  Som afslutning på dagen gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af Lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af de igangsatte Lean initiativer. 

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Lean Ledelse
  Dag 7
  Lean Six Sigma – Define

  Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer den fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen.

   

  Undervisningen vil variere imellem teori og gruppearbejde med en case.

  Nøgleord:

  Dag 8
  Lean Six Sigma – Measure og Analyze

  En stor del af Lean Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget.

   

  De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve metoderne på en case i grupper.

  Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med.

  Nøgleord:

  Dag 9
  Lean Six Sigma – Improve, Control og certificering

  På denne dag vil du lære at forstå de data som du har indsamlet. Der vil blive taget udgangspunkt i de basale beskrivende statistik udtryk, som du allerede har lært. Du vil blive introduceret til forskellige fordelinger, centrale empiriske regler og Excel tips, som vil hjælpe dig med at analysere dine indsamlet data.

   

  Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. Efterfølgende vil du lære at anvende Statistisk Proces Kontrol, til at sikre at en proces er i kontrol. Når du har afsluttet denne dag, vil du være i stand til at analysere processer i din egen organisation og opbygge styringsværktøjet dertil.

   

  Afslutningsvis vil du blive certificeret og modtage et bevis på at du har bestået undervisningen.

  Nøgleord:

  Dag 10
  Lean Gemba Walk og konsulent rollen

  På den første dag af konsulentuddannelsen forbereder vi dig på din nye rolle og hvad den kommer til at indebære.

   

  Du vil således komme til at designe rollen efter dine ønsker, og derefter præsentere og forventningsafstemme den med din leder.

   

  Derudover vil du på dagen lære hvor vigtige daglige Gemba Walks er, når vi sammen går ud i organisationen og ser nærmere på dens dagligdag, og identificerer de områder hvor de kan forbedre sig.

   

  Dagen afsluttes med introduktion til den Kaizen event som vi skal afholde på dag 9, og vi udarbejder i fællesskab scopet, mål og opfølgningsmetoder til det fortsatte arbejde med indfrielse af forbedringerne.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Dag 11
  Lean coaching og Lean tavlekoncept

  På denne dag træder vi ind i Lean Coachings verden, hvor du vil lære hvordan du ændrer medarbejderes mindsets, udvikler deres kompetencer indenfor Lean og hvordan du skal motivere dem når dagligdagen spidser til.

   

  På dagen lærer du ydermere om hvordan du laver udviklingsplaner og coacher nøglepersoner i organisationen til at nå deres mål indenfor Lean. Dit udbytte vil være en række kommunikations- og coachingteknikker, du kan anvende i en Lean Coaching rolle, og du vil få rig mulighed for løbende at afprøve dem igennem indlagte øvelser. 

   

  Dagen afsluttes med at vi fokuserer på de forskellige former for tavler der findes, og hvor du kommer til at udarbejde dit eget tavlekoncept, som vi vil afprøve i fællesskab, så vi kan sikre os, at dine ønsker og behov er blevet en del af din tavle.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Tavlemøder
  Coaching
  Dag 12
  Kaizen event

  Afholdelse af Kaizen event i en af deltagernes organisation.

   

  Vi afsætter hele dagen til at gå Gemba, arbejde med og identificere forbedringer og få lagt den rigtige plan til implementeringen af dem.

   

  Dagen afsluttes ved, at vi udarbejder en opfølgningsplan til de fundne forbedringer, således vi både kan se og måle på effekten de har haft og kommer til at have.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Kaizen
  Dag 13
  Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering

  På den sidste dag af konsulentuddannelsen lærer du hvordan du skal lave din strategiske implementeringsplan for Lean. 

   

  Du vil komme til at arbejde med strategieksekvering via policy deployment, udformningen af din strategimodel og vælge den implementeringsmetode der passer til din egen organisation.

   

  Derudover vil du på dagen se en ny virksomhed, og høre nærmere om hvordan de aktivt arbejder med at gennemføre deres målsætninger. 

   

  Dagen afsluttes med at vi gør klar til certificeringsdagen, hvor der vil være mulighed for at få sparring og råd fra underviseren omkring dit valgte effektiviseringsprojekt.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Lean Implementering
  Lean Strategi
  Dag 14
  Certificeringsopgave

  For at modtage din certificering som Lean Konsulent skal du afslutte din Lean uddannelse med et effektiviseringsprojekt udarbejdet i din egen organisation. Gennem uddannelsen har du lært en række Lean metoder, som du nu skal sætte i spil i forhold til en konkret effektiviseringsopgave.

   

  Vi har rigtig gode erfaringer med denne del af kurset, da denne opgave skaber et konkret udbytte for din organisation – og viser effekten og fordelene ved Lean med det samme. Hvis du ikke allerede har en arbejdsgang i tankerne inden uddannelsens første dag, så vil du helt sikkert finde en undervejs i forløbet, ligesom underviseren hjælper dig med at finde optimeringsmulighederne til at reducere spild og skabe bedre flow.

   

  På certificeringsdagen bliver der lejlighed til at gennemgå de udarbejdede effektiviseringsopgaver for hinanden, således at vi har mulighed for at praktisere Lean Coaching samt sparring.

  Nøgleord:

  Tilmeld dig Certificeret Lean Six Sigma Black Belt

  Varighed: 14 dage

  Pris: 54.300 DKK pr. deltager

  Sted: København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen eller Aarhus: Hotel Marselis

  Tidspunkt: Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.

  Du bliver undervist af erfarne Lean Konsulenter


  Jacob Steendahl
  Nielsen

  Management konsulent

  jacob@centerforlean.dk


  Mark
  Lilliedal

  Management konsulent

  mark@centerforlean.dk

  Certificerede Lean Uddannelser

  Find den uddannelse der passer dig bedst. Du kan altid udbygge en uddannelse med flere dage eller opgradere til en større certificering.

  2 dage

  Yellow Belt
  Lean Administration

  Yellow Belt
  Lean Produktion

  6 dage

  Green Belt Lean Manager/
  Koordinator

  11 dage

  Master
  Black Belt Lean Konsulent
  Enkelt dagspris
  Lean Principperne
  -
  Værdistrømsanalyse
  4500 kr
  KPI og Målstyring
  -
  4500 kr
  Kaizen
  -
  4500 kr
  5S
  -
  4500 kr
  Lean Ledelse
  -
  4500 kr
  Lean Gemba Walks og konsulent rollen
  -
  -
  4500 kr
  Lean coaching og Lean tavlekoncept
  -
  -
  4500 kr
  Afholdelse af Kaizen event
  -
  -
  4500 kr
  Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
  -
  -
  4500 kr
  Certificeringsopgave
  -
  -
  -

  6.900 kr

  Tilbud
  2 for 1

  23.200 kr

  Tilbud
  2 for 1

  43.300 kr

  Tilbud
  2 for 1

  Certificerede Lean Six Sigma Uddannelser

  Find den Lean Six Sigma uddannelse der passer dig bedst. Du kan altid opgradere til en større certificering.

  5 dage

  Lean Six Sigma
  Yellow Belt

  9 dage

  Lean Six Sigma
  Green Belt

  14 dage

  Lean Six Sigma
  Black Belt

  Lean Principperne
  Værdistrømsanalyse
  KPI og Målstyring
  -
  Kaizen
  -
  5S
  -
  Lean Ledelse
  -
  Lean Gemba Walks og konsulent rollen
  -
  -
  Lean coaching og Lean tavlekoncept
  -
  -
  Afholdelse af Kaizen event
  -
  -
  Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
  -
  -
  Six Sigma
  Define
  Six Sigma
  Measure og Analyze
  Six Sigma
  Improve og Control
  Certificeringsopgave

  17.600 kr

  Tilbud
  2 for 1

  28.500 kr

  Tilbud
  2 for 1

  47.300 kr

  Tilbud
  2 for 1

  Ofte stillede spørgsmål


  Hvad betyder 2 for 1?

  Tilbuddet gør, at I kan komme 2 på kursus. Deltager 1 betaler fuld pris, og deltager 2 betaler kun for sin egen forplejning. Forplejningen er på nuværende tidspunkt 300 kr. pr. dag i København og 540 kr. pr. dag i Aarhus.

  Frist for afmelding af kurser og uddannelser

  Hvis man ønsker at afmelde sin deltagelse på et af vores kurser eller uddannelser skal man gøre dette senest 7 dage før opstart for at få refunderet sit kursushonorar. Hvis man afmelder for sent refunderes kursushonoraret ikke, men vi vil tilbyde at overflytte dig/jer til senere forløb.

  Får jeg et kursusbevis?

  Ja, det gør du. Når du har gennemført et af vores kurser eller uddannelser hos Center for Lean, vil du efterfølgende modtage et certifikat, som bevis på at du har fuldført forløbet.

  Kan jeg udbygge mine Lean uddannelser?

  Ja, alle vores kurser og uddannelser er designet så du kan udbygge med flere dage eller til højere certificering.

  Kurset er for folk fra alle brancher


  Alle snakker om Lean, men nu ved jeg, hvad der faktisk ligger til grund for Lean, og hvordan jeg kan bruge min forståelse til at skabe forbedringer."

  Henrik H.,
  BANG & OLUFSEN

  Udover en mængde ny viden omkring hvordan jeg kan arbejde med forbedring, har jeg også fået et godt netværk igennem mine meddeltagere.

  Jesper T.,
  VELUX

  Intensivt, men ikke mere end at vi alle blev inddraget og kunne bruge vores egen hverdags eksempler. Godt og informativt undervisningsmateriale og underviseren formidlede undervisningen perfekt.

  Jan Madsen,
  RPC SUPERFOS STILLING A/S