Tilmelding til Lean Six Sigma Green Belt

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Lean Six Sigma Green Belt
  28.500 DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Lean Six Sigma Green Belt

  Lær at anvende Lean Six Sigma til at drive Lean initiativer, fjerne spild, minimere variation og skabe stabilitet

  København 28/08/2024
  28/08/2024
  29/08/2024
  18/09/2024
  19/09/2024
  02/10/2024
  03/10/2024
  05/11/2024
  06/11/2024
  07/11/2024
  Aarhus 10/09/2024
  10/09/2024
  11/09/2024
  24/09/2024
  25/09/2024
  08/10/2024
  09/10/2024
  05/11/2024
  06/11/2024
  07/11/2024
  Varighed
  9 dag

  Undervisningen foregår fra kl.
  9 - 16  Forhåndsviden

  Ingen grundlæggende viden påkrævet

  Pris
  28.500 DKK
  ex. moms
  -
  Inkluderet i prisen:

  Gratis deltagelse i 2 årlige virksomhedsbesøg.

  Adgang til online kursusmateriale for tilmeldte deltagere.

  2 sparringssamtaler efter endt forløb.


  Afmelding senere end 7 dage før: Refunderes kursushonorar ikke.
  Læs mere
  Lokation på Lean kurser og uddannelser
  Dag 1 til 6

  Aarhus:

  København:

   

  Dag 7 – 11

  Dag 7-11 konsulent uddannelsen bliver gang til gang afholdt ude i kursisternes virksomheder.


  Lokation på Lean Six Sigma kurser og uddannelser
  Dag 1 til 9

  Aarhus:

  København:

   

  Dag 10 til 14

  Dag 10-14 bliver fra gang til gang afholdt ude i kursisternes virksomheder.

  Indhold

  Lær at anvende Lean, drive Lean initiativer samt fjerne spild, minimere variation og skabe stabilitet med Six Sigma


  Lean Six Sigma Green Belt vil over ni dage kombinere det bedste fra to verdener. Vores Green Belt Lean Manager/Koordinator, som er en af de mest populære Lean uddannelser, samt det bedste fra Six Sigma. Med dette Lean kursus vil du udvikle dine kompetencer indenfor Lean, få en rigtig god og praksisnær forståelse for, hvordan du optimerer processer ved hjælp af Lean Six Sigma metoder. Du vil lære hvordan metoderne skal anvendes til at koordinere initiativer der skaber bedre arbejdsgange, og hjælper til at gøre din hverdag hurtigere, lettere og mindre omkostningstung.

  Hvis du ønsker en praktisk, metodisk og jordnær Lean Six sigma uddannelse, der passer til både administrations- og produktionsmiljøet, så er denne du skal vælge.


  I løbet af Lean kurset vil du:

  • Få kendskab til de 5 Lean principper
  • Lære de 8 spildtyper
  • Lære at lave værdistrømsanalyser
  • Lære at optimere processer og arbejdsgange
  • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
  • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA metoden
  • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
  • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S, både digitalt og fysisk
  • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre genvinsten bliver hjemtaget
  • Lære at anvende DMAIC-modellen
  • Lære at minimere variation
  • Lære at analysere og vurdere datasæt
  • Lære at identificere sammenhæng imellem Input og Output
  • Lære hvordan du skaber stabilitet

  Certificering

  På sidste kursusdag vil der blive gennemført en certificering.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk

  Se indholdet på dagene

  Hent kursuskatalog
  Dag 1
  Lean principperne
  Dag 2
  Værdistrømsanalyse
  Dag 3
  KPI, Performance Management og Målstyring
  Dag 4
  Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer
  Dag 5
  Standardiseret arbejde & 5S
  Dag 6
  Lean Ledelse
  Dag 7
  Lean Six Sigma – Define
  Dag 8
  Lean Six Sigma – Measure og Analyze
  Dag 9
  Lean Six Sigma – Improve, Control og certificering
  Dag 1
  Lean principperne

  På den første dag får du en generel introduktion til Lean, som kommer til at danne rammen for den resterende del af kurset.

   

  Du bliver præsenteret for filosofien i Lean – og lærer bl.a. igennem øvelser og cases, hvordan principperne og metoderne kan hjælpe med at skabe en effektiv, bedre og mere overskuelig hverdag.

   

  Du lærer de 5 principper at kende – kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer, og så vil du komme til at arbejde med de 8 spildtyper, der er grundstenene i vores optimeringsarbejde.

  Nøgleord:

  Lean kursus
  De 8 Lean Principper
  Dag 2
  Værdistrømsanalyse

  Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, der handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere. Med værdistrømsanalysen får du en konkret metode, som du kan bruge til at kortlægge processer og skabe et bedre flow i din egen organisation. Du vil blive trænet i hvordan du bruger VSM og Swimlane i et letforståeligt sprog, og vi sørger for at du er med hele vejen. 

   

  På dagen vil du få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri. 

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Værdistrømsanalyse
  Dag 3
  KPI, Performance Management og Målstyring

  Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. 

   

  Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen: 

  • Erkende nødvendigheden af Målstyring
  • Identificering af KPI´er
  • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
  • Brug af KPI´er i dagligdagen
  • Udvikling og forbedringer

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Lean kursus
  KPI
  Performance Management
  Dag 4
  Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer

  Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i det femte Lean Princip: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil blive gennemgået på denne kursusdag.

   

  Derudover vil vi gennemgå en række analysemetoder, således at du når dagen er omme, vil have et godt indblik i hvilke metoder, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse. 

   

  Som en del af dagen vil du ligeledes få lejlighed til at arbejde med konkrete forbedringsinitiativer i en medbragt case fra din egen organisation. Metoderne A3 og PDCA vil blive gennemgået, således at du ved hvordan du skal angribe spildet i din hverdag på en struktureret måde. 

   

  Undervisningsdagen foregår i et letforståeligt sprog, og vi sørger for, at du er med hele vejen igennem.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Kaizen
  PDCA
  Dag 5
  Standardiseret arbejde & 5S

  Vi dykker ned i to af de vigtigste metoder i Lean. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet.

   

  På denne dag vil du lære, hvordan man arbejder med Standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en forbedringskultur.

   

  Vi vil kigge nærmere på hvad der karakteriserer en god standard, og hvilke forskellige muligheder man kan vælge blandt, når man skal vælge den rigtige type. Den anden halvdel af dagen vil vi arbejde med metoden 5S, der handler om hvordan man arbejder med systematisk indretning af arbejdspladsen. I forlængelse af dagen vil du være klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to Lean metoder, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering.

   

  Begge metoder er ofte dem der fjerner eller reducerer rigtig meget af vores spild i hverdagen, og derfor får du med kurset et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  5S
  Standardiseret arbejde
  Dag 6
  Lean Ledelse

  På denne dag kigger vi nærmere på de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas egne ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen.

   

  Som afslutning på dagen gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af Lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af de igangsatte Lean initiativer. 

  Læs mere om dagen

  Nøgleord:

  Lean Ledelse
  Dag 7
  Lean Six Sigma – Define

  Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer den fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen.

   

  Undervisningen vil variere imellem teori og gruppearbejde med en case.

  Nøgleord:

  Dag 8
  Lean Six Sigma – Measure og Analyze

  En stor del af Lean Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget.

   

  De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve metoderne på en case i grupper.

  Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med.

  Nøgleord:

  Dag 9
  Lean Six Sigma – Improve, Control og certificering

  På denne dag vil du lære at forstå de data som du har indsamlet. Der vil blive taget udgangspunkt i de basale beskrivende statistik udtryk, som du allerede har lært. Du vil blive introduceret til forskellige fordelinger, centrale empiriske regler og Excel tips, som vil hjælpe dig med at analysere dine indsamlet data.

   

  Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. Efterfølgende vil du lære at anvende Statistisk Proces Kontrol, til at sikre at en proces er i kontrol. Når du har afsluttet denne dag, vil du være i stand til at analysere processer i din egen organisation og opbygge styringsværktøjet dertil.

   

  Afslutningsvis vil du blive certificeret og modtage et bevis på at du har bestået undervisningen.

  Nøgleord:

  Tilmeld dig Certificeret Lean Six Sigma Green Belt

  Varighed: 9 dage

  Pris: 28.500 DKK pr. deltager

  Sted: København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen eller Aarhus: Hotel Marselis

  Tidspunkt: Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.

  Du bliver undervist af erfarne Lean Konsulenter


  Jacob Steendahl
  Nielsen

  Management konsulent

  jacob@centerforlean.dk


  Mark
  Lilliedal

  Management konsulent

  mark@centerforlean.dk

  Certificerede Lean Uddannelser

  Find den uddannelse der passer dig bedst. Du kan altid udbygge en uddannelse med flere dage eller opgradere til en større certificering.

  2 dage

  Yellow Belt
  Lean Administration

  Yellow Belt
  Lean Produktion

  6 dage

  Green Belt Lean Manager/
  Koordinator

  11 dage

  Master
  Black Belt Lean Konsulent
  Enkelt dagspris
  Lean Principperne
  -
  Værdistrømsanalyse
  4500 kr
  KPI og Målstyring
  -
  4500 kr
  Kaizen
  -
  4500 kr
  5S
  -
  4500 kr
  Lean Ledelse
  -
  4500 kr
  Lean Gemba Walks og konsulent rollen
  -
  -
  4500 kr
  Lean coaching og Lean tavlekoncept
  -
  -
  4500 kr
  Afholdelse af Kaizen event
  -
  -
  4500 kr
  Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
  -
  -
  4500 kr
  Certificeringsopgave
  -
  -
  -

  6.900 kr

  Tilbud
  2 for 1

  23.200 kr

  Tilbud
  2 for 1

  43.300 kr

  Tilbud
  2 for 1

  Certificerede Lean Six Sigma Uddannelser

  Find den Lean Six Sigma uddannelse der passer dig bedst. Du kan altid opgradere til en større certificering.

  5 dage

  Lean Six Sigma
  Yellow Belt

  9 dage

  Lean Six Sigma
  Green Belt

  14 dage

  Lean Six Sigma
  Black Belt

  Lean Principperne
  Værdistrømsanalyse
  KPI og Målstyring
  -
  Kaizen
  -
  5S
  -
  Lean Ledelse
  -
  Lean Gemba Walks og konsulent rollen
  -
  -
  Lean coaching og Lean tavlekoncept
  -
  -
  Afholdelse af Kaizen event
  -
  -
  Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
  -
  -
  Six Sigma
  Define
  Six Sigma
  Measure og Analyze
  Six Sigma
  Improve og Control
  Certificeringsopgave

  17.600 kr

  Tilbud
  2 for 1

  28.500 kr

  Tilbud
  2 for 1

  47.300 kr

  Tilbud
  2 for 1

  Ofte stillede spørgsmål


  Hvad betyder 2 for 1?

  Tilbuddet gør, at I kan komme 2 på kursus. Deltager 1 betaler fuld pris, og deltager 2 betaler kun for sin egen forplejning. Forplejningen er på nuværende tidspunkt 300 kr. pr. dag i København og 540 kr. pr. dag i Aarhus.

  Frist for afmelding af kurser og uddannelser

  Hvis man ønsker at afmelde sin deltagelse på et af vores kurser eller uddannelser skal man gøre dette senest 7 dage før opstart for at få refunderet sit kursushonorar. Hvis man afmelder for sent refunderes kursushonoraret ikke, men vi vil tilbyde at overflytte dig/jer til senere forløb.

  Får jeg et kursusbevis?

  Ja, det gør du. Når du har gennemført et af vores kurser eller uddannelser hos Center for Lean, vil du efterfølgende modtage et certifikat, som bevis på at du har fuldført forløbet.

  Kan jeg udbygge mine Lean uddannelser?

  Ja, alle vores kurser og uddannelser er designet så du kan udbygge med flere dage eller til højere certificering.

  Kurset er for folk fra alle brancher


  Alle snakker om Lean, men nu ved jeg, hvad der faktisk ligger til grund for Lean, og hvordan jeg kan bruge min forståelse til at skabe forbedringer."

  Henrik H.,
  BANG & OLUFSEN

  Udover en mængde ny viden omkring hvordan jeg kan arbejde med forbedring, har jeg også fået et godt netværk igennem mine meddeltagere.

  Jesper T.,
  VELUX

  Intensivt, men ikke mere end at vi alle blev inddraget og kunne bruge vores egen hverdags eksempler. Godt og informativt undervisningsmateriale og underviseren formidlede undervisningen perfekt.

  Jan Madsen,
  RPC SUPERFOS STILLING A/S