Tilmelding til Hvad er Lean?

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Hvad er Lean?
  DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Hvad er Lean?

  Lean skaber værdi


  Lean er en visionsdrevet filosofi, hvor målet er at skabe en kultur, der tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for vores kunder – og samtidigt fjerner alle de aktiviteter undervejs, der ikke skaber værdi.

  De fem Lean nøgleprincipper gennemsyrer hele Lean filosofien, og det er vigtigt at få ledelsen og medarbejderne involveret fra start, da deres indsats og viden er afgørende for at skabe succes.  De fem principper er:

  Kundeværdi

  Specificer værdi set fra kundens synspunkt. Kunden skal tilbydes ydelser, der er attraktive og ikke blot produkter, der er attraktive for organisationen at levere. Det er derfor vigtigt at kende sin kunde, hvad enten det er slutkunden eller det næste led i den interne proces.


  Værdistrøm

  Identificer værdistrømmen. Det er vigtigt at kende processen, derfor bruger vi værdistrømsanalysen til at åbne dem op og se på dem fra start og til slut.


  Flow

  Flow skal skabes i hele proceskæden. Derfor stræbes der efter at få processerne til at bevæge sig kontinuerligt fra start til slut.


  Styring

  Styring af opgaverne er en forudsætning for at sikre et effektivt flow.


  Perfektion

  Perfektion er det endelige mål. I forsøget pa at opnå dette, skal der dagligt arbejdes med Kaizen og løbende forbedringer. Perfektion er ikke blot en ydelse med en høj kvalitet, men den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt, til den rigtige omkostning og med et absolut minimum af spild.


  Hvorfor Lean?

  Arbejdet med Lean er en meget udbredt i det danske erhvervsliv, både i offentlige og private virksomheder. Og med god grund. Vores kunders erfaringer kan ikke anvendes direkte, men deres resultater taler et tydeligt sprog:  20-40%

  Forøgelse af løneffektiviteten

  30-50%

  Reduktion af diverse fejl

  30-80%

  Reduktion af gennemløbstider

  30-60%

  Reduktion af pladsforbrug eller kontorareal

  10-30%

  Reduktion på udgifter til materialer, SW-licenser m.m.

  Vil du vide mere om Lean?


  Tilmeld dig et af vores Lean kurser eller uddannelser og få det rette kompetenceløft relevant for din branche.


  Resultater med Lean?

  Lean er et stort, velafprøvet og implementeret koncept, og alle erfaringer viser at der er store effektiviseringsgevinster at hente for alle organisationstyper og størrelser. Lean kan bl.a. hjælpe med at skabe resultater inden for de 5 fokusområder: • Rette kvalitet

 • Hurtig og præcis levering

 • Omkostningsreduktion

 • Høj grad af medarbejdertrivsel

 • Forbedring af sikkerhed og arbejdsmiljø

 • Anvendelsesområder?

  Lean er ikke længere kun forbeholdt industriområdet. Det er en gammel skråne. Det bruges nu succesfuldt i alle brancher, store som små koncerner, der har arbejdsprocesser.

  Vi har rigtig gode erfaringer med at implementere Lean inden for mange forskellige brancher såsom, byggeri og anlæg, landbruget, administration og service, kommuner, skoler, hospitaler og produktionsvirksomheder.


  Hvordan kommer I, i gang?

  Igennem en god og tæt dialog starter I med at få identificeret og defineret jeres rette Lean implementeringsforløb. Tilgangen til Lean er først og fremmest at gøre organisationen i stand til at kunne drive Lean arbejdet i hverdagen. Derfor lægges der meget vagt pa at overføre forståelsen for Lean metoderne til ledere og medarbejdere.


  Gratis medlemskab, nyeste Lean viden, virksomhedsbesøg m.m

  Gør som 500 andre personer og bliv gratis medlem af vores Lean-netværk på LinkedIn