Tilmelding til Lean kurser

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Lean kurser
  DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Certificerede Lean Kurser


  Vælg det rigtige Lean kursus

  Få hjælp til at vælge det helt rigtige kursus målrettet din branche.

  Kontakt vores kursusrådgivning

  kurser@centerforlean.dk

  +45 4261 6167

  Lean kursus i jeres virksomhed

  Har flere brug for samme kompetenceudvikling, så er vores virksomhedsforløb den rette løsning
  Hvad er Lean?

  Lean er en visionsdrevet filosofi, hvor målet er at skabe en kultur, der tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for vores kunder – og samtidigt fjerner alle de aktiviteter undervejs, der ikke skaber værdi.

  De fem Lean nøgleprincipper gennemsyrer hele Lean filosofien, og det er vigtigt at få ledelsen og medarbejderne involveret fra start, da deres indsats og viden er afgørende for at skabe succes.  De fem principper er:

  Kundeværdi

  Specificer værdi set fra kundens synspunkt. Kunden skal tilbydes ydelser, der er attraktive og ikke blot produkter, der er attraktive for organisationen at levere. Det er derfor vigtigt at kende sin kunde, hvad enten det er slutkunden eller det næste led i den interne proces.


  Værdistrøm

  Identificer værdistrømmen. Det er vigtigt at kende processen, derfor bruger vi værdistrømsanalysen til at åbne dem op og se på dem fra start og til slut.


  Flow

  Flow skal skabes i hele proceskæden. Derfor stræbes der efter at få processerne til at bevæge sig kontinuerligt fra start til slut.


  Styring

  Styring af opgaverne er en forudsætning for at sikre et effektivt flow.


  Perfektion

  Perfektion er det endelige mål. I forsøget pa at opnå dette, skal der dagligt arbejdes med Kaizen og løbende forbedringer. Perfektion er ikke blot en ydelse med en høj kvalitet, men den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt, til den rigtige omkostning og med et absolut minimum af spild.
  Hvorfor Lean?

  Arbejdet med Lean er en meget udbredt i det danske erhvervsliv, både i offentlige og private virksomheder. Og med god grund. Vores kunders erfaringer kan ikke anvendes direkte, men deres resultater taler et tydeligt sprog:  20-40%

  Forøgelse af løneffektiviteten

  30-50%

  Reduktion af diverse fejl

  30-80%

  Reduktion af gennemløbstider

  30-60%

  Reduktion af pladsforbrug eller kontorareal

  10-30%

  Reduktion på udgifter til materialer, SW-licenser m.m.  Resultater med Lean?

  Lean er et stort, velafprøvet og implementeret koncept, og alle erfaringer viser at der er store effektiviseringsgevinster at hente for alle organisationstyper og størrelser. Lean kan bl.a. hjælpe med at skabe resultater inden for de 5 fokusområder: • Rette kvalitet

 • Hurtig og præcis levering

 • Omkostningsreduktion

 • Høj grad af medarbejdertrivsel

 • Forbedring af sikkerhed og arbejdsmiljø • Anvendelsesområder?

  Lean er ikke længere kun forbeholdt industriområdet. Det er en gammel skråne. Det bruges nu succesfuldt i alle brancher, store som små koncerner, der har arbejdsprocesser.

  Vi har rigtig gode erfaringer med at implementere Lean inden for mange forskellige brancher såsom, byggeri og anlæg, landbruget, administration og service, kommuner, skoler, hospitaler og produktionsvirksomheder.


  Hvordan kommer I, i gang?

  Igennem en god og tæt dialog starter I med at få identificeret og defineret jeres rette Lean implementeringsforløb. Tilgangen til Lean er først og fremmest at gøre organisationen i stand til at kunne drive Lean arbejdet i hverdagen. Derfor lægges der meget vagt pa at overføre forståelsen for Lean metoderne til ledere og medarbejdere.

  Lean enkelt dags kurser

  Du kan enten vælge at tage et eller flere enkelt dags kurser i en specifik Lean metode. Du kan også vælge at tage en af vores certificerede uddannelser der indeholder flere af dagene.

  4500 DKK

  Kaizen - Problemløsning og Løbende forbedringer

  Lær hvordan du systematisk kan arbejde med Kaizen - problemløsning og løbende forbedringer i din dagligdag, og hvordan du skaber en forbedringskultur.

  4500 DKK

  Standardiseret arbejde og 5S

  Lær hvordan du kan designe dine egne standarder og hvorfor de er udgangspunktet for vores forbedringsarbejde. Du vil yderligere lære at anvende Lean metoden 5S til at indrette din organisation både fysisk og digitalt.

  4500 DKK

  Lean ledelse

  Lær hvordan du skal begå dig når du skal faciltiere, initiere og sikre en succesfuld implementering af Lean og metoderne.

  15.000 DKK

  Virksomhedsforløb: Indbygget kvalitet, fastholdelse og Lean assessment

  Hvordan forhindrer man fejl? Det vil vi arbejde med denne dag, hvor vi samtidigt går i dybden med hvordan vi fastholder, og løbende evaluerer vores arbejde med Lean.

  15.000 DKK

  Virksomhedsforløb: Lean kata og coaching

  Få metoderne til at ændre kollegaers mindset og adfærd på vejen mod en Lean kultur og brugen af tavlemøder.

  15.000 DKK

  Virksomhedsforløb: Lean Innovation og Produktudvikling

  Lær at skabe en strømlinet udviklingsproces, hvor projekter afsluttes til aftalt tid, med rette kvalitet og til forventede omkostninger.

  15.000 DKK

  Virksomhedsforløb: Lean strategi og implementering

  Lær at designe, planlægge og drive Lean initiativer og projekter, og få viden om hvordan en succesfuld implementering skal tilrettelægges.

  4500 DKK

  Værdistrømsanalyse

  Lær hvad det vil sige at skabe et godt flow i organisationen, og hvordan processer kan kortlægges og optimeres ved hjælp af metoderne værdistrømsanalyse og swimlanes.

  4500 DKK

  KPI, Performance Management og Målstyring

  Lær hvordan KPI’er skal designes, og hvordan de skal bruges til at skabe motivation og gennemsigtighed i organisationen. Hvad er gode KPI'er, og hvordan kan vi bruge dem mere intelligent så vi udvikler os?

  4500 DKK

  Lean Gemba Walks og konsulent rollen

  Lær hvorfor det er vigtigt at gennemføre Gemba Walks på daglig basis. Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man skal forsøge at danne sig et overblik over driften og samtidigt identificere optimeringsmuligheder.

  4500 DKK

  Lean coaching og Lean tavlekoncept

  Lær metoderne til at ændre kollegaers mindset og adfærd igennem Lean coaching, og design dit eget tavlekoncept.

  4500 DKK

  Kaizen event

  Lær hvordan du skal afholde et Kaizen event, mens du selv prøver kræfter med det som deltager.

  4500 DKK

  Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering

  Lær at arbejde med effektiv strategieksekvering via Policy deployment, og design din Lean strategimodel.