Tilmelding til Master Black Belt Lean Konsulent

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


Betaler
Master Black Belt Lean Konsulent
43300 DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

Master Black Belt
Lean Konsulent

Master Black Belt Lean konsulent uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med Lean på konsulentniveau - enten som intern eller ekstern konsulent

København 25/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
08/09/2021
09/09/2021
22/09/2021
23/09/2021
23/11/2021
24/11/2021
08/12/2021
09/12/2021
16/12/2021
Aarhus 25/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
09/09/2021
10/09/2021
21/09/2021
22/09/2021
23/11/2021
24/11/2021
08/12/2021
09/12/2021
16/12/2021
København 13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
10/11/2021
11/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
08/12/2021
09/12/2021
16/12/2021
Aarhus 13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
10/11/2021
11/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
08/12/2021
09/12/2021
16/12/2021
Varighed
11 dag

Undervisningen foregår fra kl.
9 - 16Forhåndsviden

Ingen grundlæggende viden påkrævet

Pris
43300 DKK
ex. moms
-
Inkluderet i prisen:

Gratis deltagelse i 2 årlige virksomhedsbesøg.

Adgang til online kursusmateriale for tilmeldte deltagere.

2 sparringssamtaler efter endt forløb.


Afmelding senere end 7 dage før: Refunderes kursushonorar ikke.
Læs mere
Lokation på Lean kurser og uddannelser
Dag 1 til 6

Aarhus:
Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus

København:
Cabinn Apartments, Arne Jacobsens Allé 4, 2300 København S

 

Dag 7 – 11

Dag 7-11 konsulent uddannelsen bliver gang til gang afholdt ude i kursisternes virksomheder.


Lokation på Lean Six Sigma kurser og uddannelser
Dag 1 til 9

Aarhus:
Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus

København:
Cabinn Apartments, Arne Jacobsens Allé 4, 2300 København S

 

Dag 10 til 14

Dag 10-14 bliver fra gang til gang afholdt ude i kursisternes virksomheder.

Indhold

Lær at arbejde som Lean Konsulent


Velkommen til Center for Lean’s nye Master Black Belt Lean Konsulent uddannelse.

Vi har besluttet at ændre vores uddannelsesforløb for at kunne klæde dig endnu bedre på til din nye fremtidige rolle. Igennem det nye setup vil vi give dig det rette mindset og de nødvendige metoder til at kunne drive og sikre implementeringen af Lean i din afdeling og/eller din organisation.

Lean uddannelsen består af 11 kursusdage og to webseminarer af én times varighed, hvor fokus vil være på Lean og psykiske arbejdsmiljø, og Lean i forskellige brancher.

Den nye opbygning af Lean uddannelsen betyder yderligere, at de sidste fem dage af uddannelsen på skift vil blive afholdt i kursisternes virksomheder.

Herved kommer du til at arbejde med konkrete problemstillinger fra gang til gang, og vil både høre og se, hvordan andre prioriterer deres opgaver og indsatser i en travl dagligdag.

Undervejs i Lean uddannelsen vil du skulle vælge et effektiviseringsprojekt fra egen organisation, som du vil arbejde med fra gang til gang, og som du afslutningsvis skal præsentere på certificeringsdagen.

Vi har rigtige gode erfaringer med dette, da dette projekt ofte både skaber et konkret udbytte for din organisation, men samtidig også hjælper til at understøtte din egen læring undervejs.

Dette Lean kursus sikrer dig således de optimale forudsætninger for selv at drive Lean initiativer og en implementering af Lean.

Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk
Læring

Se mulighederne med Lean


Du vil i løbet af Lean uddannelsen lære de bagvedliggende værdier og filosofier, der giver dig en forståelse for Lean mindsettet. Du lærer således at se mulighederne med Lean med fokus på optimering af kundeværdi, eliminering af spild samt skabelse af en organisationskultur med fokus på løbende forbedringer (Kaizen).

I løbet af uddannelsen vil du få træning i Lean metoderne, således at du er garanteret en forståelse for både metodernes konkrete anvendelse og ikke mindst hvorfor de virker.

Du vil lære, hvordan du skal motivere dine medarbejdere og kollegaer, således at de får en større indsigt og forståelse for de enkelte faser, jeres Lean transformation vil gå igennem.

Du vil efterfølgende være i stand til at udvælge de Lean metoder, der vil give den største effekt i forhold til problemstillingerne i din organisation.

I løbet af Lean kurset vil du:

 • Få kendskab til de 5 Lean principper
 • Lære de 8 spildtyper
 • Lære at lave værdistrømsanalyser
 • Lære at optimere processer og arbejdsgange
 • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
 • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA metoden
 • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
 • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S både digitalt og fysisk
 • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre gevinsten bliver hjemtaget
 • Lære at gå Gemba walks, og få forståelsen for vigtigheden af dem
 • Lære at coache andre til at få det rigtige mindset og udvikle sig
 • Udvikle dit eget tavlekoncept
 • Deltage i en Kaizen event i en deltagers organisation
 • Lære at arbejde med policy deployment
 • Udarbejde en strategiplan til egen organisation
Se indholdet på dagene

Hent kursuskatalog
Dag 1
Lean principperne
Dag 2
Værdistrømsanalyse
Dag 3
KPI, Performance Management og Målstyring
Dag 4
Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer
Dag 5
Standardiseret arbejde & 5S
Dag 6
Lean Ledelse
Dag 7
Lean Gemba Walk og konsulent rollen
Dag 8
Lean coaching og Lean tavlekoncept
Dag 9
Kaizen event
Dag 10
Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
Dag 11
Certificeringsopgave
Dag 1
Lean principperne

På den første dag får du en generel introduktion til Lean, som kommer til at danne rammen for den resterende del af kurset.

 

Du bliver præsenteret for filosofien i Lean – og lærer bl.a. igennem øvelser og cases, hvordan principperne og metoderne kan hjælpe med at skabe en effektiv, bedre og mere overskuelig hverdag.

 

Du lærer de 5 principper at kende – kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer, og så vil du komme til at arbejde med de 8 spildtyper, der er grundstenene i vores optimeringsarbejde.

Nøgleord:

Lean kursus
De 8 Lean Principper
Dag 2
Værdistrømsanalyse

Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, der handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere. Med værdistrømsanalysen får du en konkret metode, som du kan bruge til at kortlægge processer og skabe et bedre flow i din egen organisation. Du vil blive trænet i hvordan du bruger VSM og Swimlane i et letforståeligt sprog, og vi sørger for at du er med hele vejen. 

 

På dagen vil du få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri. 

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Værdistrømsanalyse
Dag 3
KPI, Performance Management og Målstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. 

 

Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen: 

 • Erkende nødvendigheden af Målstyring
 • Identificering af KPI´er
 • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
 • Brug af KPI´er i dagligdagen
 • Udvikling og forbedringer

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean kursus
KPI
Performance Management
Dag 4
Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer

Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i det femte Lean Princip: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil blive gennemgået på denne kursusdag.

 

Derudover vil vi gennemgå en række analysemetoder, således at du når dagen er omme, vil have et godt indblik i hvilke metoder, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse. 

 

Som en del af dagen vil du ligeledes få lejlighed til at arbejde med konkrete forbedringsinitiativer i en medbragt case fra din egen organisation. Metoderne A3 og PDCA vil blive gennemgået, således at du ved hvordan du skal angribe spildet i din hverdag på en struktureret måde. 

 

Undervisningsdagen foregår i et letforståeligt sprog, og vi sørger for, at du er med hele vejen igennem.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Kaizen
PDCA
Dag 5
Standardiseret arbejde & 5S

Vi dykker ned i to af de vigtigste metoder i Lean. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet.

 

På denne dag vil du lære, hvordan man arbejder med Standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en forbedringskultur.

 

Vi vil kigge nærmere på hvad der karakteriserer en god standard, og hvilke forskellige muligheder man kan vælge blandt, når man skal vælge den rigtige type. Den anden halvdel af dagen vil vi arbejde med metoden 5S, der handler om hvordan man arbejder med systematisk indretning af arbejdspladsen. I forlængelse af dagen vil du være klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to Lean metoder, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering.

 

Begge metoder er ofte dem der fjerner eller reducerer rigtig meget af vores spild i hverdagen, og derfor får du med kurset et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

5S
Standardiseret arbejde
Dag 6
Lean Ledelse

På denne dag kigger vi nærmere på de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas egne ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen.

 

Som afslutning på dagen gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af Lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af de igangsatte Lean initiativer. 

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean Ledelse
Dag 7
Lean Gemba Walk og konsulent rollen

På den første dag af konsulentuddannelsen forbereder vi dig på din nye rolle og hvad den kommer til at indebære.

 

Du vil således komme til at designe rollen efter dine ønsker, og derefter præsentere og forventningsafstemme den med din leder.

 

Derudover vil du på dagen lære hvor vigtige daglige Gemba Walks er, når vi sammen går ud i organisationen og ser nærmere på dens dagligdag, og identificerer de områder hvor de kan forbedre sig.

 

Dagen afsluttes med introduktion til den Kaizen event som vi skal afholde på dag 9, og vi udarbejder i fællesskab scopet, mål og opfølgningsmetoder til det fortsatte arbejde med indfrielse af forbedringerne.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Dag 8
Lean coaching og Lean tavlekoncept

På denne dag træder vi ind i Lean Coachings verden, hvor du vil lære hvordan du ændrer medarbejderes mindsets, udvikler deres kompetencer indenfor Lean og hvordan du skal motivere dem når dagligdagen spidser til.

 

På dagen lærer du ydermere om hvordan du laver udviklingsplaner og coacher nøglepersoner i organisationen til at nå deres mål indenfor Lean. Dit udbytte vil være en række kommunikations- og coachingteknikker, du kan anvende i en Lean Coaching rolle, og du vil få rig mulighed for løbende at afprøve dem igennem indlagte øvelser. 

 

Dagen afsluttes med at vi fokuserer på de forskellige former for tavler der findes, og hvor du kommer til at udarbejde dit eget tavlekoncept, som vi vil afprøve i fællesskab, så vi kan sikre os, at dine ønsker og behov er blevet en del af din tavle.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Tavlemøder
Coaching
Dag 9
Kaizen event

Afholdelse af Kaizen event i en af deltagernes organisation.

 

Vi afsætter hele dagen til at gå Gemba, arbejde med og identificere forbedringer og få lagt den rigtige plan til implementeringen af dem.

 

Dagen afsluttes ved, at vi udarbejder en opfølgningsplan til de fundne forbedringer, således vi både kan se og måle på effekten de har haft og kommer til at have.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Kaizen
Dag 10
Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering

På den sidste dag af konsulentuddannelsen lærer du hvordan du skal lave din strategiske implementeringsplan for Lean. 

 

Du vil komme til at arbejde med strategieksekvering via policy deployment, udformningen af din strategimodel og vælge den implementeringsmetode der passer til din egen organisation.

 

Derudover vil du på dagen se en ny virksomhed, og høre nærmere om hvordan de aktivt arbejder med at gennemføre deres målsætninger. 

 

Dagen afsluttes med at vi gør klar til certificeringsdagen, hvor der vil være mulighed for at få sparring og råd fra underviseren omkring dit valgte effektiviseringsprojekt.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean Implementering
Lean Strategi
Dag 11
Certificeringsopgave

For at modtage din certificering som Lean Konsulent skal du afslutte din Lean uddannelse med et effektiviseringsprojekt udarbejdet i din egen organisation. Gennem uddannelsen har du lært en række Lean metoder, som du nu skal sætte i spil i forhold til en konkret effektiviseringsopgave.

 

Vi har rigtig gode erfaringer med denne del af kurset, da denne opgave skaber et konkret udbytte for din organisation – og viser effekten og fordelene ved Lean med det samme. Hvis du ikke allerede har en arbejdsgang i tankerne inden uddannelsens første dag, så vil du helt sikkert finde en undervejs i forløbet, ligesom underviseren hjælper dig med at finde optimeringsmulighederne til at reducere spild og skabe bedre flow.

 

På certificeringsdagen bliver der lejlighed til at gennemgå de udarbejdede effektiviseringsopgaver for hinanden, således at vi har mulighed for at praktisere Lean Coaching samt sparring.

Nøgleord:

Tilmeld dig Certificeret Master Black Belt
Lean Konsulent

Varighed: 11 dage

Pris: 43300 DKK pr. deltager

Sted: København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen eller Aarhus: Hotel Marselis

Tidspunkt: Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.

Du bliver undervist af erfarne Lean Konsulenter


Jacob Steendahl
Nielsen

Management konsulent

jacob@centerforlean.dk


Mark
Lilliedal

Management konsulent

mark@centerforlean.dk

Certificerede Lean Uddannelser

Find den uddannelse der passer dig bedst. Du kan altid udbygge en uddannelse med flere dage eller opgradere til en større certificering.

2 dage

Yellow Belt
Lean Administration

Yellow Belt
Lean Produktion

6 dage

Green Belt Lean Manager/
Koordinator

11 dage

Master
Black Belt Lean Konsulent
Enkelt dagspris
Lean Principperne
-
Værdistrømsanalyse
4500 kr
KPI og Målstyring
-
4500 kr
Kaizen
-
4500 kr
5S
-
4500 kr
Lean Ledelse
-
4500 kr
Lean Gemba Walks og konsulent rollen
-
-
4500 kr
Lean coaching og Lean tavlekoncept
-
-
4500 kr
Afholdelse af Kaizen event
-
-
4500 kr
Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
-
-
4500 kr
Certificeringsopgave
-
-
-

6.900 kr

Tilbud
2 for 1

23.200 kr

Tilbud
2 for 1

43.300 kr

Tilbud
2 for 1

Certificerede Lean Six Sigma Uddannelser

Find den Lean Six Sigma uddannelse der passer dig bedst. Du kan altid opgradere til en større certificering.

5 dage

Lean Six Sigma
Yellow Belt

9 dage

Lean Six Sigma
Green Belt

14 dage

Lean Six Sigma
Black Belt

Lean Principperne
Værdistrømsanalyse
KPI og Målstyring
-
Kaizen
-
5S
-
Lean Ledelse
-
Lean Gemba Walks og konsulent rollen
-
-
Lean coaching og Lean tavlekoncept
-
-
Afholdelse af Kaizen event
-
-
Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
-
-
Six Sigma
Define
Six Sigma
Measure og Analyze
Six Sigma
Improve og Control
Certificeringsopgave

17.600 kr

Tilbud
2 for 1

28.500 kr

Tilbud
2 for 1

47.300 kr

Tilbud
2 for 1

Ofte stillede spørgsmål


Hvad betyder 2 for 1?

Tilbuddet gør, at I kan komme 2 på kursus. Deltager 1 betaler fuld pris, og deltager 2 betaler kun for sin egen forplejning. Forplejningen er på nuværende tidspunkt 300 kr. pr. dag i København og 540 kr. pr. dag i Aarhus.

Frist for afmelding af kurser og uddannelser

Hvis man ønsker at afmelde sin deltagelse på et af vores kurser eller uddannelser skal man gøre dette senest 7 dage før opstart for at få refunderet sit kursushonorar. Hvis man afmelder for sent refunderes kursushonoraret ikke, men vi vil tilbyde at overflytte dig/jer til senere forløb.

Får jeg et kursusbevis?

Ja, det gør du. Når du har gennemført et af vores kurser eller uddannelser hos Center for Lean, vil du efterfølgende modtage et certifikat, som bevis på at du har fuldført forløbet.

Kan jeg udbygge mine Lean uddannelser?

Ja, alle vores kurser og uddannelser er designet så du kan udbygge med flere dage eller til højere certificering.

Kurset er for folk fra alle brancher


Alle snakker om Lean, men nu ved jeg, hvad der faktisk ligger til grund for Lean, og hvordan jeg kan bruge min forståelse til at skabe forbedringer."

Henrik H.,
BANG & OLUFSEN

Udover en mængde ny viden omkring hvordan jeg kan arbejde med forbedring, har jeg også fået et godt netværk igennem mine meddeltagere.

Jesper T.,
VELUX

Intensivt, men ikke mere end at vi alle blev inddraget og kunne bruge vores egen hverdags eksempler. Godt og informativt undervisningsmateriale og underviseren formidlede undervisningen perfekt.

Jan Madsen,
RPC SUPERFOS STILLING A/S