Tilmelding til TPM - Total Productive Maintenance

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 300 kr. pr. dag


Betaler
TPM - Total Productive Maintenance
DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

TPM – Total Productive Maintenance

Er en Lean metode til at optimere udnyttelsen af produktionsudstyr. Medarbejderne har en vigtig rolle i at sikrer løbende forbedringer og selv udfører forbyggende vedligehold af maskiner.

Tags på maskinerne er en del af en TPM proces
Tags på maskinerne er en del af en TPM proces

Hvad er målet / resultatet med TPM?

 • Bedre udnyttelse af udstyrsparken
 • Bedre driftsstabilitet
 • Bedre kvalitet
 • Reducere vedligeholdsomkostninger
 • Bedre leveringsoverholdelse

Udstyrs- og ressourcetab

TPM arbejder med at reducere udstyrs- og ressourcetab.

Udstyrstab er inddelt i 8 forskellige tabsfaktorer:

 • Maskinhavari/reparation
 • Vedligehold og rengøring
 • Omstilling, justering og kvalitetskontrol
 • Nedsat hastighed/mindre stop
 • Reduceret udbytte ved start/stop
 • Mangler materialer/emballage
 • Operatøren udfører andre opgaver
 • Kvalitetsdefekter

Ressourcetab dækker over:

Energitab:

 • Trykluft
 • Olielækage
 • Overforbrug af el

Materialetab:

 • Materiale der ikke anvendes til emner

Processen

1) Kortlægning af maskinpark

Kortlægning af maskinparken har til formål at identificere hvor TPM indsatsen skal sættes ind. Det kan være på kritiske udstyr, flaskehalse eller udstyr med lav effektivitet.

TPM kortlægning af maskinparken
Kortlægning af maskinparken

2) Deep Clean

Deep Cleen handler om at give udstyret en hovedrengøring og derefter udarbejde en rengøringsstandard således at vi holder den ren. Tags systemet introduceres også i denne fase. Tags er et kort som operatøren påsætter de steder på uvdstyret som kræver vedligehold. Formålet er at vi hele tiden inspicere vores udstyr for unormalheder.

3) Identifikation af reservedele

At vi har de rigtige reservedele på lageret er kritisk for effektiv vedligehold. Det handler om at finde det rigtige niveau for lageret – ikke for meget og ikke for lidt. For et finde det optimale lager skal der følgende ting overvejes. Hvor lang er bestillingstiden for reservedelen, hvad er omkostningen for reservedelen, hvad er konsekvensen hvis udstyret går ned.

4) Planlagt vedligehold

Vi skal indføre systematisk vedligehold, lige som et service eftersyn på bilen. Vi skal tilstræbe at flytte så mange vedligeholdsaktiviteter over til operatøren for at minimere omkostningerne på eksterne ressourcer. Samtidig vil det give operatøren et bedre forhold til udstyret og dermed ser vi ofte at effektiviteten stiger. Ofte udarbejdes der en klar skematisk plan over hvad der skal vedligeholdes, hvem der skal gøre det, hvordan det skal gøres samt hvornår det skal gøres.

TPM standarder for forebyggende vedligehold
TPM standarder for forebyggende vedligehold

5) Udstyrsanalyser

Der er tre primære Lean udstyrsanalyser

 • OEE: Overall Equipment Effectiviness (Tilgængelighed x Ydeevne x Kvalitet)
 • MTBF:Mean time Between Failure (Gennemsnitlig tid mellem nedbrud)
 • MTTR: Mean time To Repair (Gennemsnitlig tid til reparation)

6) Dataindsamling

For at sikre TPM indsatsen virker er det vigtig at skabe en effektiv dataindsamling. Data indsamlingen skal primært omhandle hvor ofte udstyret ikke køre og vigtigst af alt hvorfor. Vigtig – søg for ikke at måle for målingen skyld, brug de indsamlede data effektivt.

7) Proaktiv planlægning

Det sidste trin handler om, at vi skal vedligeholde de 6 andre trin samt få skabt en TPM kultur for alle bidrager aktivt til at få en effektiv udstyrspark.

TPM opgavetavler kan være med til at sætte system i vedligeholdet
TPM opgavetavler kan være med til at sætte system i vedligeholdet