Tilmelding til Indbygget kvalitet

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 300 kr. pr. dag


Betaler
Indbygget kvalitet
DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

Indbygget kvalitet

Er en Lean metode til at sikre indbygget kvalitet i produktet eller processen, hvor man stræber efter at udføre tingene “rigtigt første gang”.

Filosofien bag indbygget kvalitet

Der er to holdninger til fejl:

 • Fejl er uundgåelige
 • Fejl kan forhindres

Med Poka-Yoke siger vi, at selvfølgelig laver mennesker fejl – men enhver fejl som mennesker laver kan reduceres og i mange tilfælde fjernes.

Alle medarbejdere er ansvarlig for kvaliteten.

 • “Du må ikke modtage fejl”
 • “Du må ikke lave fejl“
 • “Du må ikke sende fejl videre”

Fire skridt til indbygget kvalitet

Første skridt – Forudsætninger

Hvilke forudsætninger skal være i orden for at lave god kvalitet?

 • Klar forståelse for opgaven
 • Instruktioner som er til at forstå
 • Tilstrækkelig uddannelse og træning
 • Teknologi og metoder som er vedligeholdt og i orden
 • Tiltalende arbejdsmiljøet

Andet skridt – Forebyggende handlinger

Metodekasse som kan anvendes til forebyggende kvalitet, så vi minimerer risikoen for menneskelige fejl:

 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
 • Poka-Yoke (Kvalitetssikring frem for kvalitetskontrol)
 • Standardiseret arbejde (arbejdsbeskrivelser, TPM, 5S, omstilling mm.)
 • Proceskontrol de ”rigtige” steder
 • Kvalitetskortlægning

Tredje skridt – Årsag

Hvordan finder vi årsagen til at fejlen er opstået?

 • Problemløsning
 • Standardiseret arbejde
 • Kommunikation

Fjerde skridt – Afhjælpning

Til afhjælpning og bearbejdning anvendes PDCA skemaet.

 • Kontakt procesejerne og bliv enige om hvor fejlen kan være opstået (P)
 • Bed procesejerne om at udbedre fejlrisici (D)
 • Opfølgning på, at fejlrisici er fjernet (C)
 • Proceskontrol: kontrollerer vi fejlen nu? (A)
 • Kan den nye viden med fordel deles med andre (A)

De tre vigtigste metoder til Indbygget Kvalitet

Standardisering

Standardisering er vigtigt, når vi snakker om indbygget kvalitet.

 • Standarder for processer og opgaveløsning
 • Gode standarder er med til at minimere muligheden for at lave fejl
 • Inkludér altid kvalitetsnøglepunkter
 • Lav tydelige kvalitetsstandarder
 • Sørg for at der er gode instruktioner til jobbet

Poka-Yoke

Poka-Yoke er japansk og betyder direkte oversat: For at undgå (Yoke) uagtsomme fejl (Poka). Poka-Yoke kaldes også fejlsikring. De bedste Poka-Yoke løsninger forhindrer fejl i at opstå.

Formålet med metoden er at opnå nul fejl. Derfor er det vigtigt at få indarbejdet holdningen: “Nul fejl er muligt”.

Poka-Yoke benyttes i forbindelse med løbende forbedringer af kvaliteten, samt ved udvikling af nye produkter og nyt udstyr.

FMEA

Fejl-Mulighed og Effekt Analyse

Formål:

 • Videndeling på tværs af funktioner og kunde/leverandører
 • Konsekvensvurdering: ”Hva’ nu hvis…?”
 • Sandsynlighedsvurdering
 • Opdagelsesvurdering
 • Fejlsikre processen & prioritere kritiske områder

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk

Gratis medlemskab, nyeste Lean viden, virksomhedsbesøg m.m
Lean virksomhedsbesøg
Nyeste Lean viden
Tilbud på kurser