Tilmelding til Indbygget kvalitet

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Indbygget kvalitet
  DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Indbygget kvalitet

  Er en Lean metode til at sikre indbygget kvalitet i produktet eller processen, hvor man stræber efter at udføre tingene “rigtigt første gang”.

  Filosofien bag indbygget kvalitet

  Der er to holdninger til fejl:

  • Fejl er uundgåelige
  • Fejl kan forhindres

  Med Poka-Yoke siger vi, at selvfølgelig laver mennesker fejl – men enhver fejl som mennesker laver kan reduceres og i mange tilfælde fjernes.

  Alle medarbejdere er ansvarlig for kvaliteten.

  • “Du må ikke modtage fejl”
  • “Du må ikke lave fejl“
  • “Du må ikke sende fejl videre”

  Fire skridt til indbygget kvalitet

  Første skridt – Forudsætninger

  Hvilke forudsætninger skal være i orden for at lave god kvalitet?

  • Klar forståelse for opgaven
  • Instruktioner som er til at forstå
  • Tilstrækkelig uddannelse og træning
  • Teknologi og metoder som er vedligeholdt og i orden
  • Tiltalende arbejdsmiljøet

  Andet skridt – Forebyggende handlinger

  Metodekasse som kan anvendes til forebyggende kvalitet, så vi minimerer risikoen for menneskelige fejl:

  • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
  • Poka-Yoke (Kvalitetssikring frem for kvalitetskontrol)
  • Standardiseret arbejde (arbejdsbeskrivelser, TPM, 5S, omstilling mm.)
  • Proceskontrol de ”rigtige” steder
  • Kvalitetskortlægning

  Tredje skridt – Årsag

  Hvordan finder vi årsagen til at fejlen er opstået?

  • Problemløsning
  • Standardiseret arbejde
  • Kommunikation

  Fjerde skridt – Afhjælpning

  Til afhjælpning og bearbejdning anvendes PDCA skemaet.

  • Kontakt procesejerne og bliv enige om hvor fejlen kan være opstået (P)
  • Bed procesejerne om at udbedre fejlrisici (D)
  • Opfølgning på, at fejlrisici er fjernet (C)
  • Proceskontrol: kontrollerer vi fejlen nu? (A)
  • Kan den nye viden med fordel deles med andre (A)

  De tre vigtigste metoder til Indbygget Kvalitet

  Standardisering

  Standardisering er vigtigt, når vi snakker om indbygget kvalitet.

  • Standarder for processer og opgaveløsning
  • Gode standarder er med til at minimere muligheden for at lave fejl
  • Inkludér altid kvalitetsnøglepunkter
  • Lav tydelige kvalitetsstandarder
  • Sørg for at der er gode instruktioner til jobbet

  Poka-Yoke

  Poka-Yoke er japansk og betyder direkte oversat: For at undgå (Yoke) uagtsomme fejl (Poka). Poka-Yoke kaldes også fejlsikring. De bedste Poka-Yoke løsninger forhindrer fejl i at opstå.

  Formålet med metoden er at opnå nul fejl. Derfor er det vigtigt at få indarbejdet holdningen: “Nul fejl er muligt”.

  Poka-Yoke benyttes i forbindelse med løbende forbedringer af kvaliteten, samt ved udvikling af nye produkter og nyt udstyr.

  FMEA

  Fejl-Mulighed og Effekt Analyse

  Formål:

  • Videndeling på tværs af funktioner og kunde/leverandører
  • Konsekvensvurdering: ”Hva’ nu hvis…?”
  • Sandsynlighedsvurdering
  • Opdagelsesvurdering
  • Fejlsikre processen & prioritere kritiske områder

  Vil du vide mere?

  Har du spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk

  Gratis medlemskab, nyeste Lean viden, virksomhedsbesøg m.m
  Lean virksomhedsbesøg
  Nyeste Lean viden
  Tilbud på kurser