Tilmelding til Lean Kata og coaching

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Lean Kata og coaching
  15.000 DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Lean Kata og coaching

  Start her

  Lær at at udvikle og coache andre i Lean metoder


  Dette Lean enkeltdags kursus giver dig den grundlæggende forståelse for brugen af coaching metoderne til at ændre mindset og adfærd på vejen mod at opnå en Lean kultur, ligesom der fokuseres på brugen af tavlemøder og deres værdi. Lean kursets målgruppe er personer der arbejder i produktioner, produktionslignende miljøer eller service og administration.

  Lean kurset veksler mellem undervisning, diskussion og praktiske øvelser, og foregår i et letforståeligt sprog.
  Lean kursets indhold


  • Du lærer hvordan coaching kan ændre mindset og adfærd hos ledere, mellemledere og medarbejdere
  • Du stifter bekendtskab med Improvement Kata, der er en metode til at skabe kontinuerlig læring og udvikling hos ledere
  • Du introduceres for coaching metoder, der kan anvendes i arbejdet med at udvikle både medspillere og modspillere blandt medarbejderne
  • Du lærer hvordan du kan skabe mere struktur og overblik i dine egne og dine kollegers opgaver med tavler
  Lean kursusdag


  Lean kurset veksler mellem gennemgang af teori, processer og metoder samt indlagte øvelser, der fokuserer på Lean kata og de coaching metoder der kan anvendes. Gennem en række opgaver bliver du i stand til at sætte ord på, og anvende metoderne på egne ledere og medarbejdere i din organisation.


  På dagen arbejdes der med følgende elementer:

  • Forbedrings Kata
  • Coaching
  • Udfordringer
  • Target conditions
  • 5 Spørgsmål coaching kort
  • Coaching Cyklus
  • Design af Story Boards
  • Det gode tavlemøde – design af tavler – afholdelse af tavlemøder

  Hvis du er interesseret kan du udbygge med flere Lean metoder på et af vores andre Lean enkelt dags kurser eller tag en af vores længere Lean kurser.
  Indbygget kvalitet, fastholdelse og Lean assessment

  Lær at arbejde med Indbygget kvalitet og fastholdelse af Lean


  Dette enkeltdags Lean kursus giver dig forståelsen for hvordan du skal arbejde med indbygget kvalitet, fastholdelse, Lean assessment. Kursets målgruppe er personer der arbejder i produktioner, produktionslignende miljøer, service eller administration.

  Lean kurset veksler mellem undervisning, diskussion og praktiske øvelser, og vil foregå i et letforståeligt sprog.
  Lean kursets indhold


  Du lærer på kurset, hvordan du skaber en god vision og målsætning for arbejdet med Lean. Du vil få en teoretisk forståelse for begreberne og se eksempler fra andre virksomheder. Gennem praktiske opgaver, vil du komme til at arbejde med metoderne, og få hands-on erfaring.
  Lean kursusdag


  Lean kurset veksler mellem gennemgang af teori, processer og metoder samt indlagte øvelser, der fokuserer på hvordan du skal arbejde med indbygget kvalitet og fastholdelse. Gennem en række opgaver bliver du i stand til at sætte ord på samt definere, hvordan din egen organisation kan gøre brug af metoderne, og hvor det vil have den største effekt.


  På dagen arbejdes der med følgende elementer:

  • Indbygget kvalitet – en kvalitetskultur
  • Lær at lave en kvalitetskortlægning
  • Lær om forebyggende handlinger (Poka Yoke, FMEA mv.)
  • Lær at bruge Friske Øjne som metode til at sikre fastholdelse
  • Opfølgningspolitikker – hvad er lederens pligt?
  • Lean assessment – hvor langt er vi med Lean?
  • Lær at vurdere modenheden af processer via Lean assesment
  • Proces og resultatmål
  Udbytte

  Dit udbytte af Lean kurset


  Efter Lean kurset vil du have ny viden om metoderne og deres brug, hvilket gør dig klar til at gå i gang i din egen organisation. Du vil have tilegnet dig en forståelse for filosofien bag indbygget kvalitet, hvordan forebyggende handlinger kan minimere fejl, og brugen af friske øjne i det daglige arbejde. Undervejs vil der være konkrete eksempler på, hvordan andre har optimeret deres produktion eller administration ved hjælp af metoderne.

  Hvis du er interesseret kan du udbygge med flere Lean metoder på et af vores andre Lean enkelt dags kurser eller tag en af vores længere Lean kurser.
  Lean Ledelse

  Start her

  Lær hvordan du skal agere som Lean Leder


  Dette Lean enkeltdags kursus giver dig den grundlæggende forståelse for hvor vigtig en prik god Lean Ledelse er. Lean kursets målgruppe er personer der arbejder i produktioner, produktionslignende miljøer, service eller administration.

  Kurset Lean Ledelse veksler mellem undervisning, diskussion og praktiske øvelser, og foregår i et letforståeligt sprog.
  Lean kursets indhold


  Du lærer at begå dig i forhold til de fire dimensioner i Lean Ledelse: Manageren – Lederen – Lean Eksperten – Personaleudvikleren.

  Der vil blive lagt vægt på, at tankegangen skal gå fra silotænkning til værdistrøms ledelse.

  Lean kurset vil indeholde øvelser som vil træne dig i at tænke i takt, flow, udbalancering, målstyring og daglig planlægning.
  Lean kursusdag


  Lean kurset fokuserer på den teoretiske viden om Lean Ledelse og begrebet Lean kultur, samt praktiske opgaver i forbindelse med egen ledelse. Gennem en række opgaver bliver du i stand til at sætte ord på og definere, hvordan din egen organisations Lean rejse skal se ud.


  På dagen arbejdes der med følgende elementer:

  • Lean behavior – rejsen til excellent Lean leadership
  • Lean som kultur – ikke som projekt
  • Forandringsstrategi – hvad og hvornår
  • Forståelse for Likers 14 ledelsesprincipper
  • Lær hvordan der skabes succes med Lean ledelse
  • Implementering af Lean  Udbytte

  Dit udbytte af Lean kurset


  Efter Lean kurset vil du have tilegnet dig nye metoder og ny viden, der vil klæde dig på til at lede din organisations arbejde med Lean. Du vil vide hvordan du skal agere i bestemte situationer, og hvilke ressourcer der bliver din vigtigste opgave at sørge for, er til stede.
  Vi sørger for, at inden dagen er omme, så har du defineret hvilken implementeringsstrategi du vil anvende, og fået indsigt i fastholdelsesmetoder.

  Skulle du senere have interesse i yderligere uddannelse har du mulighed for at supplere Lean kurset. Du kan således deltage i yderligere fem dages undervisning med fokus på Performance Management, Kaizen – problemløsning og løbende forbedringer, standardiseret arbejde og 5S samt værdistrømsanalyse. Du vil herefter blive certificeret som Green Belt Lean Manager/Koordinator.
  Standardiseret arbejde & 5S

  Start her

  Hvorfor er standardiseret arbejde så vigtigt, og hvordan kan 5S hjælpe med at skabe bedre rammer i hverdagen.


  Dette Lean enkelt dags kursus giver dig en grundlæggende viden for metoderne standardiseret arbejde og 5S. Kursets målgruppe er personer der arbejder i produktioner, produktionslignende miljøer, service eller administrationer.

  Lean kurset veksler mellem undervisning, diskussion og praktiske øvelser, og dagen vil foregå i et letforståeligt sprog.
  Lean kursets indhold


  Du vil lære, hvordan du med hjælp fra standardiseret arbejde, kan skabe mere struktur og overblik i dine egne og dine kollegers opgaver og processer. Hvordan nye standarder kan bidrage til effektive arbejdsgange i din organisation, og minimere variation i den fælles opgavehåndtering.

  Kurset behandler ligeledes 5S-metoden på dagen, hvor du vil lære, hvordan du implementerer 5S i både jeres digitale- og fysiske setup. Gennem praktiske opgaver, vil du lære at arbejde med metoderne, og hvordan disse vil kunne anvendes i din egen dagligdag.
  Lean kursusdag


  Lean kurset veksler mellem gennemgang af teori, processer og metoder samt indlagte øvelser, der fokuserer på den praktiske proces med at definere og implementere standarder og 5S. Efter kurset vil du være i stand til at anvende værktøjerne i din egen virksomhed.


  På dagen arbejdes der med følgende elementer:

  • Lær om formålet og gevinsten ved brugen af standarder
  • Eksempler på forskellige standardskabeloner
  • Viden om de 5 S’er – Lær at bruge 5S og standarder som baseline for forbedringer
  • Gevinsterne ved 5S
  • Praktiske opgaver om standarder med afsæt i egen situation
  • Lederens ansvar ved 5S
  Udbytte

  Dit udbytte af Lean kurset


  Efter Lean kurset vil du have nye metoder og ny indsigt, der gør dig klar til at gå i gang med forbedringsinitiativer i din egen organisation. Du bliver i stand til at se sammenhængen mellem 5S og standardiseret arbejde. Derudover du vil have modtaget konkrete eksempler på, hvordan andre har optimeret deres administration eller produktion ved brug af metoderne.

  Skulle du senere have interesse i yderligere Lean uddannelse har du mulighed for at supplere Lean kurset. Du kan således deltage i yderligere fem dages undervisning med fokus på værdistrømsanalyse, KPI & performance management, Kaizen – problemløsning og løbende forbedringer, Kaizen-events samt Lean Ledelse. Herefter vil du blive certificeret som Green Belt Lean Manager/Koordinator.
  Kaizen – Problemløsning og løbende forbedringer

  Start her

  Lær at designe og drive kaizen


  Dette enkelt dags kursus giver dig en grundlæggende viden i både Kaizen og Kaizen-events. Kurset i Kaizen – Problemløsning og Løbende forbedringer veksler mellem undervisning, diskussion og praktiske øvelser.

  Dagen foregår i et letforståeligt sprog, hvor der er plads til spørgsmål og sparring undervejs.
  Lean kursets indhold


  Du lærer, hvordan du kan opbygge en kultur, hvor der arbejdes med Løbende forbedringer. Vi kommer ind på forskellen imellem Kaizen og Kaizen-events, og ser nærmere på, hvilke procestrin et Kaizen-event indeholder.

  Gennem praktiske øvelser vil du få erfaringer i struktureret brug af PDCA og A3 i arbejdet med løbende forbedringer.
  Lean kursusdag


  Lean kurset veksler mellem gennemgang af teori, processer, metoder samt indlagte øvelser, der fokuserer på den praktiske proces i arbejdet med at skabe forbedringer. Efter dagen vil du være i stand til at anvende værktøjet i din egen virksomhed.


  På dagen arbejdes der med følgende elementer:

  • Lær forskellen mellem problemløsning og løbende forbedringer
  • Forberedende aktiviteter til Kaizen event
  • Radikal >< inkremental innovation
  • At arbejde struktureret med problemløsning og løbende forbedringer ved hjælp af PDCA metoden
  • Prioriteringsmatrix – hvad og hvornår
  • Analysemetoder til sikring af fremdrift
  Udbytte

  Dit udbytte af Lean kurset


  Efter Lean kurset vil du have nye metoder og ny indsigt, der gør dig klar til at gå i gang med forbedringsprojekter i din egen organisation. Du vil have en forståelse for den grundlæggende filosofi bag Kaizen. I løbet af dagen vil du se og høre konkrete eksempler på, hvordan andre har optimeret deres administration eller produktion, og hvilke resultater det har skabt og stadig skaber hos dem.

  Skulle du senere have interesse i yderligere Lean uddannelse har du mulighed for at supplere din kursusdag. Du kan således deltage i yderligere fem dages undervisning med fokus på værdistrømsanalyse, performance management, standardiseret arbejde og 5S samt Lean ledelse. Du vil herefter blive certificeret som Green Belt Lean Manager/Koordinator.

  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send en mail på kurser@centerforlean.dk
  KPI, Performance Management og Målstyring

  Start her

  Lær at designe og drive KPI´er


  Dette Lean enkeltdags kursus klæder dig på med den grundlæggende forståelse for KPI´er, målstyring og projektstyring. Lean kursets målgruppe er personer der arbejder i produktioner, produktionslignende miljøer, service eller administration.

  Lean kurset vil veksle mellem undervisning, diskussion og praktiske øvelser, og foregår i et letforståeligt sprog.
  Lean kursets indhold


  Hvordan kan vi bruge vores KPI’er mere intelligent?

  Det vil du bl.a. lære sammen med hvordan du skal drive Lean initiativer, og derefter koble dem sammen med mål, måling og målstyring.

  Du kommer til at arbejde med praktiske øvelser i brugen af målstyringstavler, og vil efter kurset kunne anvende disse i egen organisation.
  Lean kursusdag


  Lean kurset veksler mellem gennemgang af teori, processer og metoder samt indlagte øvelser, der fokuserer på den praktiske proces i forbindelse med at udøve projektstyring og arbejde med performance management. Gennem en række øvelser bliver du i stand til at anvende metoderne i din egen virksomhed.


  På dagen arbejdes der med følgende elementer:

  • Lær hvordan du skal designe dine KPI’er
  • Hvordan der arbejdes med målstyring
  • Om brug af KPI’er (Key Performance Indicators)
  • Lær at opbygge målstyringstavler
  • Planlægning gennem synlig dagligdag
  • Lær om synlig projektstyring (tavleformål og -systemer)
  • Strategisk projektstyring
  • Opfølgning fra ledelsen
  Udbytte

  Dit udbytte af Lean kurset


  Efter Lean kurset vil du have lært nye metoder og fået ny indsigt, der gør dig i stand til at gå i gang med projektstyring og målstyring i din egen organisation. Du vil have en forståelse for brugen af tavler, både til målstyring og projektstyring. Derudover vil du have lært, hvordan du skal bruge dine KPI’er til at udvikle jeres organisation, fremfor at de kun fungerer som et kontrolredskab.

  Hvis du er interesseret, kan du udbygge med flere Lean metoder på et af vores andre Lean enkelt dags kurser eller tag en af vores længere Lean kurser.

  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk
  Lean principperne

  Værdistrømsanalyse

  Start her

  Lær at optimere processer med et af Lean’s vigtigste metoder – værdistrømsanalyse


  Dette Lean enkeltdags kursus giver dig den grundlæggende forståelse og baggrund for brugen af værdistrømsanalyser. Lean kursets målgruppe er personer der arbejder i administration, service, produktion eller logistik.

  Kurset i værdistrømsanalyse, vil i løbet af dagen veksle mellem undervisning, diskussion og praktiske øvelser. Til dagen skal du på forhånd have fundet en proces som du bøvler med i din hverdag, og derfor ønsker at forbedre igennem en flowanalyse.

  Der er derfor gode muligheder for at lære om VSM og Swimlane, via dine egne kendte processer.

  Efter endt kursus kommer du hjem med nye metoder og en optegnet proces, hvor du vil have fundet spild og forbedringsmuligheder du kan arbejde videre med sammen med dine kollegaer.
  Lean kursets indhold


  Du lærer metoden bag VSM og swimlane, og hvordan man finder spild i processer. Du får praktisk erfaring med metoderne og vil derefter kunne anvende disse i egen organisation.

  Fokus vil være på at gå fra silotænkning på tværs af afdelinger, og i stedet tænke i helheder der skaber et godt flow i organisationen. Der vil blive trænet i konkret anvendelse af VSM og Swimlane, i et sprog som du forstår.
  Lean kursusdag


  Til Lean kurset skal du medbringe egen case fra hverdagen, som du vil arbejde på i løbet af dagen. Hvis dette ikke er muligt, så kan du få udleveret en case.

  Kurset veksler mellem gennemgang af teori, processer og metoder samt indlagte øvelser, der fokuserer på den praktiske proces i forbindelse med at lave en værdistrømsanalyse. Gennem en række øvelser bliver du i stand til at anvende metoden i din egen virksomhed.

  På dagen arbejdes der med følgende elementer:

  • Forståelse af værdistrømsanalyse
  • Ansvar for værdistrømme
  • Lære at facilitere værdistrømsanalyser
  • Lære at se spild og optimere processer
  • Udvikling af den fremtidige værdistrøm og flow
  • Praktisk øvelse i design af den optimerede fremtidige værdistrøm
  Udbytte

  Dit udbytte af Lean kurset


  Efter Lean kurset vil du have nye metoder og ny indsigt, der gør dig klar til at gå i gang med forbedringsinitiativer i din egen organisation. Værdistrømsanalysen giver dig en konkret metode, som du kan bruge til at skabe flow i jeres daglige opgaver og processer. Du vil have modtaget konkrete eksempler på, hvordan andre har optimeret deres administration eller produktion ved hjælp af værdistrømsanalyser.

  Skulle du senere have interesse i yderligere Lean uddannelse har du mulighed for at supplere Lean kurset. Du kan således deltage i yderligere fem dages undervisning med fokus på KPI, Performance Management, Kaizen, Standardiseret Arbejde, 5S samt Lean Ledelse. Du vil herefter blive certificeret som Green Belt Lean Manager/Koordinator.

  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk