Tilmelding til Lean Six Sigma Black Belt

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  Lean Six Sigma Black Belt
  54.300 DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  Lean Six Sigma Black Belt

  Indhold

  Lær at skabe resultater med Lean Six Sigma – i både nuværende og fremtidige processer


  Lean Six Sigma Black Belt er uddannelsen til dig hvis du ønsker at kunne praktisere Lean Six Sigma på højeste niveau. Lean uddannelsen klæder dig på til at kunne arbejde med daglige Lean Six Sigma aktiviteter. Lean uddannelsen vil styrke både dine faglige samt personlige kompetencer.

  Vægten på Lean Six Sigma uddannelsen ligger på at kunne anvende de grundlæggende metoder bag Lean Six Sigma, samtidig med at kunne gennemføre forandringsprocesser.

  Udover den tekniske side af Lean Six Sigma vil vi også arbejde med den kommunikative side. Evnen til at kunne motivere og engagere dine medarbejdere/kollegaer, er ofte af afgørende betydning for at kunne gennemføre en Lean Six Sigma transformation.

  Vi ser det som en afgørende faktor at kunne omsætte det teoretiske til praktisk adfærd. Derfor har vi sammensat Lean uddannelsen så den både foregår i kursuslokalet og i deltagernes pågældende virksomheder. Vi kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra gang til gang, og vi kommer til at se og høre hvordan andre virksomheder har opnået succes på områderne.

  En forudsætning for at blive Certificeret Lean Six Sigma Black Belt er, at du gennemføre et optimeringsprojekt hvor du kan demonstrere at du kan omsætte det indlærte til praktisk adfærd. Det betyder at du sideløbende med uddannelsen skal arbejde med et konkret projekt som skaber værdi for din virksomhed. Ofte oplever vi at uddannelsens omkostninger tjenes hjem igennem denne optimering.

  Dette kursus giver dig således de optimale forudsætninger for selv at drive Lean Six Sigma initiativer og en implementering af konceptet.
  Læring

  Bliv Certificeret Lean Six Sigma Black Belt


  Du vil i løbet af Lean uddannelsen lære de bagvedliggende værdier og filosofier, der giver dig en forståelse for Lean Six Sigma mindsettet. Du lærer således at se mulighederne med Lean med fokus på optimering af kundeværdi, eliminering af spild samt skabelse af en organisationskultur med fokus på Løbende forbedringer (Kaizen). Samtidigt får du en rigtig god og praksisnær forståelse for at optimere processer ved hjælp af Six Sigma metoderne. Du vil lære hvordan metoderne skal anvendes til at koordinere initiativer der skaber bedre arbejdsgange, og gør din hverdag hurtigere, lettere og mindre omkostningstung.

  Lean uddannelsen består udover de 14 kursusdage ligeledes af to webseminarer af én times varighed, hvor fokus vil være på Lean og psykiske arbejdsmiljø, og Lean i forskellige brancher.

  Undervejs i Lean Six Sigma uddannelsen vil du skulle vælge et effektiviseringsprojekt fra egen organisation, som du vil arbejde med fra gang til gang, og som du afslutningsvis skal præsentere på certificeringsdagen.

  Vi har rigtige gode erfaringer med dette, da denne opgave ofte både skaber et konkret udbytte for din organisation, men samtidig også hjælper til at understøtte din egen læring undervejs.


  I løbet af Lean kurset vil du:

  • Få kendskab til de 5 Lean principper
  • Lære de 8 spildtyper
  • Lære at lave værdistrømsanalyser
  • Lære at optimere processer og arbejdsgange
  • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
  • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA metoden
  • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
  • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S både digitalt og fysisk
  • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre gevinsten bliver hjemtaget
  • Lære at gå Gemba walks, og få forståelsen for vigtigheden af dem
  • Lære at coache andre til at få det rigtige mindset og udvikle sig
  • Udvikle dit eget tavlekoncept
  • Deltage i en Kaizen event i en deltagers organisation
  • Lære at arbejde med policy deployment
  • Udarbejde en strategiplan til egen organisation
  • Lære at anvende DMAIC-modellen
  • Lære at minimere variation
  • Lære at analysere og vurdere datasæt
  • Lære at identificere sammenhæng imellem Input og Output
  • Lære hvordan du skaber stabilitet

  Certificering

  På sidste kursusdag vil der blive gennemført en certificering.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk
  Lean Six Sigma Green Belt

  Indhold

  Lær at anvende Lean, drive Lean initiativer samt fjerne spild, minimere variation og skabe stabilitet med Six Sigma


  Lean Six Sigma Green Belt vil over ni dage kombinere det bedste fra to verdener. Vores Green Belt Lean Manager/Koordinator, som er en af de mest populære Lean uddannelser, samt det bedste fra Six Sigma. Med dette Lean kursus vil du udvikle dine kompetencer indenfor Lean, få en rigtig god og praksisnær forståelse for, hvordan du optimerer processer ved hjælp af Lean Six Sigma metoder. Du vil lære hvordan metoderne skal anvendes til at koordinere initiativer der skaber bedre arbejdsgange, og hjælper til at gøre din hverdag hurtigere, lettere og mindre omkostningstung.

  Hvis du ønsker en praktisk, metodisk og jordnær Lean Six sigma uddannelse, der passer til både administrations- og produktionsmiljøet, så er denne du skal vælge.


  I løbet af Lean kurset vil du:

  • Få kendskab til de 5 Lean principper
  • Lære de 8 spildtyper
  • Lære at lave værdistrømsanalyser
  • Lære at optimere processer og arbejdsgange
  • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
  • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA metoden
  • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
  • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S, både digitalt og fysisk
  • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre genvinsten bliver hjemtaget
  • Lære at anvende DMAIC-modellen
  • Lære at minimere variation
  • Lære at analysere og vurdere datasæt
  • Lære at identificere sammenhæng imellem Input og Output
  • Lære hvordan du skaber stabilitet

  Certificering

  På sidste kursusdag vil der blive gennemført en certificering.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk

  Lean Six Sigma Yellow Belt

  Indhold

  Lær at anvende Lean Six Sigma til at skabe forbedringer, fjerne spild, minimere variation og skabe stabilitet


  Lean Six Sigma tager udgangspunkt i det bedste fra to verdener. Med Lean Six Sigma vil du blive introduceret til både Lean og Six Sigma filosofierne. Her vil du opleve, hvor meget de appellerer til hinanden.

  Lean kurset giver dig den grundlæggende forståelse af Lean principperne, identificering af spild igennem de 8 spildtyper, værdistrømsanalyse samt hvordan du minimerer variation. Dette vil resultere i en reduktion af dine omkostninger, og derved skabe en forøget kundetilfredshed.


  Lean kursets indhold

  Over fem dage trænes du i Lean Six Sigma principper og metoder. Du får en solid forståelse af de teoretiske aspekter, men hovedvægten er lagt på den konkrete og virkelighedsnære anvendelse af Lean Six Sigma. For at sikre en god læringsproces anvendes en række øvelser og cases, som understøtter brugen af Lean Six Sigma metoderne.  På Lean kurset vil du:

  • Lære Lean principperne, teknikker og metoder
  • Lære de 8 spildtyper
  • Forstå flow
  • Lave værdistrømsanalyser
  • Anvende DMAIC-modellen
  • Lære hvad Lean Six Sigma er
  • Lære at optimere processer
  • Arbejde med Voice Of the Customer
  • Anvende beskrivende statistik på datasæt

  Certificering

  På sidste kursusdag vil der blive gennemført en certificering.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk

  Yellow Belt Lean Intro Produktion

  Indhold

  Lær at effektivisere en produktion


  Yellow Belt Lean Intro Produktion er dit første skridt på Lean rejsen, og lærer dig hvad Lean er på en jordnær og praktisk måde, for at sikre den bedste læring.

  Lean kurset giver dig den grundlæggende forståelse af Lean principperne, de 8 spildtyper og Lean metoden værdistrømsanalyse. Lean kursets målgruppe er personer der arbejder i produktioner eller produktionslignende miljøer.

  Du trænes i den konkrete anvendelse, i et letforståeligt sprog, og i de skemaer og metoder du kommer til at bruge i din egen organisation. Vi gennemgår de enkelte trin for at sikre, at du får mest mulig læring, som du kan tage med dig videre.

  Kursets indhold:

  • Du vil lære Lean principperne, teknikker og metoder.
  • Du vil lære de 8 spildtyper, som du skal bruge når du starter dit forbedringsarbejde.
  • Du vil få praktisk erfaring med et af de vigtigste metoder værdistrømsanalysen, og vil kunne anvende denne i egen virksomhed efterfølgende.

  Yellow Belt Lean Intro Produktion kurset strækker sig over to sammenhængende dage.


  Skulle du senere have interesse i yderligere Lean uddannelse har du mulighed for at opgradere Lean kurset og deltage i yderligere fire dages undervisning. Her vil der være fokus på KPI, Kaizen – problemløsning og forbedring, Standardiseret arbejde, 5S og på Lean ledelse. Herefter bliver du certificeret som Green Belt Lean Manager/Koordinator.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk


  Master Black Belt Lean Konsulent

  Indhold

  Lær at arbejde som Lean Konsulent


  Velkommen til Center for Lean’s nye Master Black Belt Lean Konsulent uddannelse.

  Vi har besluttet at ændre vores uddannelsesforløb for at kunne klæde dig endnu bedre på til din nye fremtidige rolle. Igennem det nye setup vil vi give dig det rette mindset og de nødvendige metoder til at kunne drive og sikre implementeringen af Lean i din afdeling og/eller din organisation.

  Lean uddannelsen består af 11 kursusdage og to webseminarer af én times varighed, hvor fokus vil være på Lean og psykiske arbejdsmiljø, og Lean i forskellige brancher.

  Den nye opbygning af Lean uddannelsen betyder yderligere, at de sidste fem dage af uddannelsen på skift vil blive afholdt i kursisternes virksomheder.

  Herved kommer du til at arbejde med konkrete problemstillinger fra gang til gang, og vil både høre og se, hvordan andre prioriterer deres opgaver og indsatser i en travl dagligdag.

  Undervejs i Lean uddannelsen vil du skulle vælge et effektiviseringsprojekt fra egen organisation, som du vil arbejde med fra gang til gang, og som du afslutningsvis skal præsentere på certificeringsdagen.

  Vi har rigtige gode erfaringer med dette, da dette projekt ofte både skaber et konkret udbytte for din organisation, men samtidig også hjælper til at understøtte din egen læring undervejs.

  Dette Lean kursus sikrer dig således de optimale forudsætninger for selv at drive Lean initiativer og en implementering af Lean.

  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk
  Læring

  Se mulighederne med Lean


  Du vil i løbet af Lean uddannelsen lære de bagvedliggende værdier og filosofier, der giver dig en forståelse for Lean mindsettet. Du lærer således at se mulighederne med Lean med fokus på optimering af kundeværdi, eliminering af spild samt skabelse af en organisationskultur med fokus på løbende forbedringer (Kaizen).

  I løbet af uddannelsen vil du få træning i Lean metoderne, således at du er garanteret en forståelse for både metodernes konkrete anvendelse og ikke mindst hvorfor de virker.

  Du vil lære, hvordan du skal motivere dine medarbejdere og kollegaer, således at de får en større indsigt og forståelse for de enkelte faser, jeres Lean transformation vil gå igennem.

  Du vil efterfølgende være i stand til at udvælge de Lean metoder, der vil give den største effekt i forhold til problemstillingerne i din organisation.

  I løbet af Lean kurset vil du:

  • Få kendskab til de 5 Lean principper
  • Lære de 8 spildtyper
  • Lære at lave værdistrømsanalyser
  • Lære at optimere processer og arbejdsgange
  • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
  • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA metoden
  • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
  • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S både digitalt og fysisk
  • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre gevinsten bliver hjemtaget
  • Lære at gå Gemba walks, og få forståelsen for vigtigheden af dem
  • Lære at coache andre til at få det rigtige mindset og udvikle sig
  • Udvikle dit eget tavlekoncept
  • Deltage i en Kaizen event i en deltagers organisation
  • Lære at arbejde med policy deployment
  • Udarbejde en strategiplan til egen organisation
  Yellow Belt Lean Intro Administration

  Indhold

  Lær at skabe forbedringer i administrative processer


  Yellow Belt Lean Intro Administration er dit første skridt på Lean rejsen, og lærer dig hvad Lean er på en jordnær og praktisk måde, for at sikre den bedste læring.

  Lean kurset giver dig den grundlæggende forståelse af Lean principperne, de 8 spildtyper, metoden værdistrømsanalyse, samt tager udgangspunkt i, hvordan man på en simpel og systematisk måde kan arbejde med at skabe forbedringer i service- og administrative processer.

  Du trænes i den konkrete anvendelse, i et letforståeligt sprog, og i de skemaer og metoder du kommer til at bruge i din egen organisation. Vi gennemgår de enkelte trin for at sikre at du får mest mulig læring, som du kan tage med dig videre.

  Dagenes indhold:

  • Du vil lære Lean principperne, teknikker og metoder.
  • Du vil lære de 8 spildtyper, som du skal bruge når du starter dit forbedringsarbejde.
  • Du vil få praktisk erfaring med et af de vigtigste Lean metoder værdistrømsanalysen, som du vil kunne anvende denne i egen virksomhed efterfølgende.

  Yellow Belt Lean Intro Administration kurset strækker sig over to sammenhængende dage.


  Skulle du senere have interesse i yderligere Lean uddannelse har du mulighed for at opgradere Lean kurset og deltage i yderligere fire dages undervisning. Her vil der være fokus på KPI, Kaizen – problemløsning og forbedring, Standardiseret arbejde, 5S og på Lean ledelse. Herefter bliver du certificeret som Green Belt Lean Manager/Koordinator efter endt forløb.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk
  Green Belt Lean Manager/Koordinator

  Indhold

  Lær hvordan du kan anvende Lean og igangsætte Lean initiativer


  Green Belt Lean Manager er et af vores mest populære Lean kurser, da du på kort tid får en god og praksisnær forståelse for at optimere processer ved hjælp af Lean metoder.

  Vi, hos Center for Lean, sørger for at du igennem øvelser og teori bliver fortrolig med de Lean metoder, som du bliver præsenteret for i løbet af vores seks dage sammen, og det hele foregår i et letforståeligt sprog.

  Kurset henvender sig til dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer indenfor Lean, og lære hvordan metoderne skal anvendes for at kunne koordinere initiativer der skaber bedre arbejdsgange, og gør jeres hverdag hurtigere, lettere og mindre omkostningstung.

  Så hvis du ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk Lean uddannelse, der passer til både administrations- og produktionsmiljøet, så er denne du skal vælge.

  I løbet af Lean kurset vil du:

  • Få kendskab til de fem Lean principper
  • Lære de 8 spildtyper
  • Lære at lave værdistrømsanalyser
  • Lære at optimere processer og arbejdsgange
  • Lære at arbejde med KPI mål, måling og målstyring
  • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer og problemløsning ved hjælp af A3 og PDCA metoden
  • Få indsigt i standardiseret Lean og lære hvordan instruktioner, vejledninger og checkskemaer med fordel kan bruges
  • Lære at optimere arbejdspladsens indretning via 5S både digitalt og fysisk
  • Lære at drive Lean initiativer og projekter, samt måle effekten af Leans virkning og sikre gevinsten bliver hjemtaget

  Certificering

  På sidste kursusdag vil der blive gennemført en certificering.


  Skulle du senere have interesse i yderligere Lean uddannelse har du mulighed for at opgradere Lean kurset og deltage i yderligere fire dages undervisning + én certificeringsdag til Master Black Belt Lean Konsulent. Her vil der være fokus på Lean coaching, Policy deployment, Gemba walks, udvikling og facilitering af eget tavlekoncept og afholdelse af Kaizen event.


  Herefter bliver du certificeret som Master Black Belt Lean Konsulent.


  Syntes du det lyder spændende, men har spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk