Tilmelding til KPI - Key Performance indicators

  Deltager


  Deltag 2 for 1?

  Anden deltager

  Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 395 kr. pr. dag


  Betaler
  KPI - Key Performance indicators
  DKK
  {{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
  eksl. moms
  {{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
  • {{date}}
  kl. 9 - 16

  KPI – Key Performance indicators

  Er en Lean styringsmetode der hjælper os til at nå i mål med vores strategi, samt sikre at vi konstant forbedrer vores vigtigste fokusområder.

  KPI tavle
  KPI’er skal være synlige så alle kan følge med og arbejde ud fra dem.

  Hvad er KPI?

  KPI står for ”Key Performance Indicator” og er en betegnelse for en Lean metode, der kan hjælpe en afdeling eller organisation med at vurdere, hvor godt det går med at indfri deres mål. KPI’er giver informationer om hvordan afdelingen performer i forhold til dens mål, og hvor der er plads til forbedring og udvikling.

  Det er vigtigt at en KPI afspejler den faktiske performance, samtidigt med at medarbejderen eller gruppen, har en reel mulighed for at påvirke deres KPI’er. Bliver KPI’erne brugt på den rigtige måde, kan de skabe motivation og høj trivsel i en afdeling. Det styrker det kollektive sammenhold, og klæder os på til når de næste udfordringer skal overvindes.

  KPI’erne skal derfor bruges på en intelligent måde, der åbner dørene til vores udviklingspotentiale. Derfor er det vigtigt at KPI’erne er målbare og dynamiske, og ikke blot en overskrift som vi ingen indflydelse har på.

  Hvad er målet / resultatet med KPI?

  • Skabe motivation hos den enkelte
  • Skabe gennemsigtighed i det daglige arbejde
  • Øge produktiviteten
  • Give mulighed for benchmarking (internt/eksternt)
  • Opstille klare forventninger (forventningsafstemning)
  • Muliggøre hurtig og kontinuerlig opsamling af performance information
  • Give Feedback (Godt kommunikationsværktøj)
  • Øge effektiviteten
  • Skabe en bedre organisatorisk forståelse og indsigt hos den enkelte

  Typiske fokusområder for KPI’er

  • Kundetilfredshed
  • Kvalitet
  • Levering
  • Medarbejderen
  • Omkostninger
  • Effektivitet

  De fire designfaser for KPI’er

  Fase ét: Afklaring / design

  • Hvad er afdelingens mål?
  • Hvad skal vi gøre for at opnå disse mål?
  • Hvordan kan/bør vi måle resultaterne af jeres handlinger?
  • Design KPI’er (max. fire-fem), herunder hvem der er ansvarlig for at måle, beregne og kommunikere KPI’erne.
  • Hvor ofte skal der være opfølgning og hvordan skal det foregå?

  Test jeres KPI’er, så I er sikre på at de er relevante. Derfor skal I skal kunne svare ´Ja´ til:

  • Er denne KPI kritisk for afdelingens succes?
  • Kan vi påvirke denne KPI?
  • Kan vi måle, beregne og kommunikere denne KPI med et fornuftigt ressourceforbrug?

  Fase to: Udførsel

  • Mål, beregn og kommuniker KPI’er I henhold til designet
  • Afhold systematiske tavlemøder så alle kender vores performance og forbedringsmuligheder

  Fase tre: Evaluering

  • Er KPI’en blevet implementeret i henhold til designet?
  • Har den enkelte KPI været hensigtsmæssig?
  • Er der overensstemmelse mellem afdelingens performance og den enkelte KPI’s performance?

  Fase fire: Redesign

  • Ret op på de uhensigtsmæssigheder der eventuelt er blevet noteret i evalueringen, ved at gentage design processen igen.
  • Husk den brede involvering blandt medarbejderne skaber større ejerskab og motivation.
  KPI 4 design faser

  Vil du vide mere?

  KPI´er anvendes i alle større danske organisationer som Grundfos, LEGO, Novozymes osv. Men der er også store fordele i at skabe synlighed ved hjælp af et KPI-system i mindre organisationer.

  Vi skal ikke have KPI’er bare for at have dem, og ikke bruge dem til noget efterfølgende. Vi skal have dem fordi vi ønsker at have et synligt overblik over vores daglige, månedlige og årlige performance, og heraf kunne identificere den næste forbedring eller det næste delmål.

  Hvis du vil lære mere om hvordan du kan bruge dine KPI’er til at hjælpe med at tage beslutninger efter mål og målinger, så tag vores Lean enkelt dags kursus i KPI og målstyring.

  Har du spørgsmål hertil, så ring endelig til os på 4261 6167 eller send os en mail på kurser@centerforlean.dk

  Gratis medlemskab, nyeste Lean viden, virksomhedsbesøg m.m
  Lean virksomhedsbesøg
  Nyeste Lean viden
  Tilbud på kurser