Tilmelding til Lean Konsulent

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 300 kr. pr. dag


Betaler
Lean Konsulent
43300 DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

Lean Konsulent

Lean konsulent uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med Lean på konsulentniveau - enten som intern eller ekstern konsulent

Aarhus 27/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
10/09/2019
11/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
03/12/2019
17/12/2019
08/01/2020
21/01/2020
04/02/2020
København 03/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
01/10/2019
02/10/2019
03/12/2019
17/12/2019
08/01/2020
21/01/2020
04/02/2020
Aarhus 15/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
12/11/2019
13/11/2019
03/12/2019
17/12/2019
08/01/2020
21/01/2020
04/02/2020
København 22/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
05/11/2019
06/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
03/12/2019
17/12/2019
08/01/2020
21/01/2020
04/02/2020
Få et virksomhedshold
Tid
11 dage

Undervisningen foregår fra
kl. 9 - 16

Pris
43300 DKK

Tilbud lige nu 2 for 1

Deltager 2 betaler kun for forplejningen
-
Afmelding senere end 7 dage før: Refunderes kursushonorar ikke.
Læs mere
Forhåndsviden
Ingen grundlæggende viden påkrævet

Har du en Lean uddannelse, så kontakt os for at opgradere.

Sted
Arhus eller København

Aarhus:
Hotel Marselis, Strandvejen 25

København:
Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15

Se indholdet på dagene

Hent kursuskatalog
Dag 1
Lean principperne
Dag 2
Værdistrømsanalyse
Dag 3
KPI og Målstyring
Dag 4
Kaizen
Dag 5
Standardiseret arbejde & 5S
Dag 6
Lean Ledelse
Dag 7
Indbygget kvalitet, fastholdelse og Lean assessment
Dag 8
Lean Kata
Dag 9
Lean innovation og Produktudvikling
Dag 10
Lean Strategi
Dag 11
Certificeringsopgave
Dag 1
Lean principperne

På den første dag får du en generel introduktion til Lean, som kommer til at danne rammen for den resterende del af kurset.

 

Du bliver præsenteret for filosofien i Lean – og lærer bl.a. igennem øvelser og cases, hvordan principperne og værktøjerne kan hjælpe med at skabe en effektiv, en bedre og en mere overskuelig hverdag.

 

Du lærer de 5 principper at kende – kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer, og så vil du komme til at arbejde med de 8 spildtyper der er grundstenene i vores optimeringsarbejde.

Nøgleord:

Lean kursus
De 8 Lean Principper
Dag 2
Værdistrømsanalyse

Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, som handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere. Med værdistrømsanalysen får du et konkret værktøj, som du kan bruge til at kortlægge processer og skabe et bedre flow i din egen organisation. Du vil blive trænet i hvordan du bruger VSM og Swimlane i et letforståeligt sprog, og vi sørger for at du er med hele vejen. 

 

På dagen vil du få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri. 

 

Med de to kursusdage får du således en række metoder og værktøjer, som du kan gå direkte hjem og få udbytte af i dit eget arbejde.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Værdistrømsanalyse
Dag 3
KPI og Målstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. 

 

Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen: 

 • Erkende nødvendigheden af Målstyring
 • Identificering af KPI´er
 • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
 • Brug af KPI´er i dagligdagen
 • Udvikling og forbedringer

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean kursus
KPI
Dag 4
Kaizen

Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i Lean Princip 5: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil blive gennemgået på denne kursusdag.

 

Derudover vil vi gennemgå en række forskellige analyseværktøjer, således at du når dagen er omme, vil have et godt indblik i hvilke værktøjer, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse. 

 

Som en del af dagen vil du ligeledes få lejlighed til at lave konkrete forbedringer i en problemstilling fra din egen organisation, selvfølgelig ud fra A3 eller PDCA metoden, som bliver gennemgået i løbet af dagen. 

 

Undervisningsdagen foregår i et letforståeligt sprog, og vi sørger for, at du er med hele vejen igennem.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Kaizen
PDCA
Dag 5
Standardiseret arbejde & 5S

Få et grundigt dyk ned i to af de vigtigste værktøjer i Lean Værktøjskassen. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet. På denne dag lærer du, hvordan man arbejder med standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en Kaizen Kultur. 

Den anden halvdel af dagen vil vi arbejde med en grundig gennemgang af 5S, der ofte oversættes som systematisk indretning af arbejdspladsen. I forlængelse af dagen vil du være klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to værktøjer, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering. Og da de samtidigt er de to værktøjer, der ofte fjerner eller reducerer rigtig meget spild, har du hermed sikret et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

Læs mere om dagen

Nøgleord:

5S
Standardiseret arbejde
Dag 6
Lean Ledelse

På denne dag går vi i dybden med de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen. 

Som afslutning på dagen gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af udarbejdede Lean initiativer. 

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean Ledelse
Dag 7
Indbygget kvalitet, fastholdelse og Lean assessment

Du lærer konkrete metoder til at indbygge kvalitet i jeres processer, således at det sikres, at der ikke sker fejl. 

I løbet af formiddagen arbejdes således med følgende elementer: 
Indføring i Indbygget kvalitet Lær at udarbejde en kvalitetskortlægning ud fra en identificeret problemstilling Lær om forebyggende handlinger (Poka Yoke, FMEA m.fl.) 

I løbet af 2. halvdel af dagen går vi nærmere i dybden med en række vigtige Lean metoder til at fastholde og forbedre Lean i jeres organisation ud fra følgende elementer: 

 

 • Lær at bruge Friske Øjne system til fastholdelse
 • Opfølgningspolitikker – Hvad er ledelsens rolle?
 • Lean Assessment – Hvor langt er vi med Lean?
 • Lær at vurdere modenheden i Lean-processen

 

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean Assesment
Indbygget kvalitet
Dag 8
Lean Kata

Lær hvordan du udvikler dig selv, ledere, mellemledere og medarbejdere indenfor Lean kompetencerne. På dagen lærer du hvordan du laver Lean Kata, dvs. laver udviklingsplaner og coacher nøglepersoner i organisation til at nå deres mål indenfor Lean. Dit udbytte på dagen vil være en række kommunikations- og coachingteknikker, du kan anvende i en Lean Coaching rolle. 

På dagen vil vi tage udgangspunkt i coaching af tavlemødet, der er et af de centrale omdrej- ningspunkter i et lean miljø. Såfremt det er muligt og der på holdet er opbakning hertil, vil dagen endvidere inkludere et virksomhedsbesøg, hvor der vil være lejlighed til at høre nærmere om Lean Rejsen hos en konkret virksomhed. Eksempelvis er i forbindelse med dagen tidligere aflagt besøg hos HOFOR, Ideal Combi, Skanderborg Kommune og Lego. 

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean Kata
Coaching
Tavlemøder
Dag 9
Lean innovation og Produktudvikling

Lær hvordan Lean Innovation kan bruges i Innovationsafdeling og R&D til at optimere udviklingshastigheden (time-to-market), hit-raten samt højne kvaliteten i innovationsarbejdet. 

I løbet af dagen får du således en indsigt i de Lean Værktøjer, som nogle af verdens mest innovative virksomheder anvender i form af bl.a.: 

 

 • De 13 Lean Innovations principper
 • De 8 spildtyper i udvikling
 • Front-loading
 • Synlig projektstyring

I forlængelse af dagen vil du således have tilegnet dig en forståelse for brugen af forskellige metoder til at arbejde med innovation og produktudvikling i din egen organisation, ligesom du vil have modtaget konkrete eksempler på, hvorledes andre har anvendt lean innovation i deres organisation. 

 

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean innovation
Frontloading
Synlig projektstyring
Dag 10
Lean Strategi

Fører Lean til stress eller et bedre arbejdsmiljø? Det er et af de spørgsmål, vi går i dybden med, når vi dykker ned i analyserne fra det nyligt afsluttede 3-årige forskningsprojekt LEANUS (Lean uden stress). Vi går i dybden med nøgleord som substress, distress, De 6 Guldkorn samt Social Kapital og ser herigennem nærmere på betydningen af det psykiske arbejdsmiljø i forandringsprocessen. 

Dagen runder vi af med at se nærmere på Lean Implementering. Hvad skal der til for at Lean bliver en succes? Med udgangspunkt i erfaringer fra mindre og større danske virksomheder og organisationer får du kendskab til forskellige leanmodeller og strategier, og lærer hvordan din organisation kan arbejde med Lean som midlet til at opnå jeres mål. 

Afslutningsvist dykker vi desuden ned og ser nærmere på resultater med lean. Hvad viser undersøgelser eksempelvis er de væsentligste resultater i arbejdet med Lean? Og hvad er det sværeste ved at implementere Lean? 

Læs mere om dagen

Nøgleord:

Lean Implementering
Lean Strategi
Dag 11
Certificeringsopgave

For at modtage din Lean Konsulent-certificering skal du afslutte din Lean uddannelse med et effektiviseringsprojekt i din egen organisation. Gennem hele uddannelsen har du lært et tankesæt og en række Lean værktøjer, som du nu skal sætte i spil i forhold til en konkret effektiviseringscase fra din egen organisation. 

Vi har rigtig gode erfaringer med denne del af kurset, da denne opgave ofte skaber et konkret udbytte for din organisation – og viser effekten af Lean med det samme. Hvis du ikke allerede har en arbejdsgang i tankerne inden uddannelsens første dag, så vil du helt sikkert finde en undervejs i forløbet – som underviseren også gerne hjælper dig med at optimere på ved at reducere spild og skabe øget flow. 

På afslutningsdagen for Lean Konsulentuddannelsen bliver lejlighed til at gennemgå de udarbejdede effektiviseringsopgaver for hinanden, således at vi ligeledes her har mulighed for at praktisere Lean Kata samt coachingteknikker.

Nøgleord:

Indhold

Lær at arbejde som Lean Konsulent


Lean konsulent uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med Lean på konsulentniveau – enten som intern eller ekstern konsulent. Du vil blive trænet af en erfaren Lean Konsulent i at udvælge og implementere Lean i organisationer samt lede og eksekvere effektiviseringsprojekter.

Lean Konsulentuddannelsen er vores mest dybdegående Lean uddannelse, hvor du får et indgående kendskab til, hvordan Lean teknikker og værktøjer er anvendt i en række forskellige organisationer. Dette kursus sikrer dig således den optimale forudsætning for selv at drive en Lean implementering.

Læring

Se verden gennem Lean-briller


Du vil i løbet af uddannelsen lære de bagvedliggende værdier og filosofier fra Toyota, der giver dig en forståelse for Lean mindsettet. Du lærer således at se verden gennem Lean-briller med fokus på optimering af kundeværdi, eliminering af spild samt skabelse af en organisationskultur med fokus på løbende forbedringer (kaizen).

Uddannelsen består udover de 11 kursusdage ligeledes af hjemmearbejde med læsestof fra modul til modul, ligesom det forventes at du gennemfører et effektiviseringsprojekt i egen organisation som en del af forløbet. Dette er et element i uddannelsen, som vi har rigtige gode erfaringer med, da denne opgave ofte både skaber et konkret udbytte for din organisation og hjælper til at understøtte din egen læring undervejs i forløbet.

I løbet af kurset vil du få en intens træning i Lean-værktøjer, således at du er garanteret at få en dybdegående forståelse for både værktøjernes konkrete anvendelse og de bagvedliggende mekanismer for, hvorfor værktøjerne virker. På den måde bliver du i stand til at selektere og udvælge de Lean værktøjer, der vil give den største effekt i forhold til problemstillingerne i din organisation.

Du bliver undervist af erfarne Lean Konsulenter


Jacob Steendahl Nielsen – Management konsulent

Mark Lilliedal – Management konsulent

Pernille Krogh – Management konsulent

Certificerede Lean Uddannelser

Find den uddannelse der passer dig bedst. Du kan altid udbygge en uddannelse med flere dage eller opgradere til en større certificering.

2 dage

Lean Administration
Lean Produktion

6 dage

Lean Manager/
Koordinator

11 dage

Lean Konsulent
Enkelt dagspris
Lean Principperne
-
Værdistrømsanalyse
4500 kr
KPI og Målstyring
-
4500 kr
Kaizen
-
4500 kr
5S
-
4500 kr
Lean Ledelse
-
4500 kr
Lean Gemba Walks og konsulent rollen
-
-
4500 kr
Lean coaching og Lean tavlekoncept
-
-
4500 kr
Afholdelse af Kaizen event
-
-
4500 kr
Lean Policy Deployment, Strategi og Implementering
-
-
4500 kr
Certificeringsopgave
-
-
-

6.900 kr

Tilbud 2 for 1

23.200 kr

Tilbud 2 for 1

43.300 kr

Tilbud 2 for 1

Ofte stillede spørgsmål


Hvad betyder 2 for 1?

Tilbuddet gør, at I kan komme 2 på kursus. Deltager 1. betaler fuld pris, og deltager 2 betaler kun for sin egen forplejning. Forplejningen er på nuværende tidspunkt 300 kr. pr. dag i København og 500 kr. pr. dag i Aarhus.

Frist for afmelding af kurser og uddannelser

Hvis man ønsker at afmelde sin deltagelse på et af vores kurser eller uddannelser skal man gøre dette senest 7 dage før opstart for at få refunderet sit kursushonorar. Hvis man afmelder for sent refunderes kursushonoraret ikke, men vi vil tilbyde at overflytte dig/jer til senere forløb.

Får jeg et kursusbevis?

Ja, det gør du. Når du har gennemført et af vores kurser eller uddannelser hos Center for Lean, vil du efterfølgende modtage et certifikat, som bevis på at du har fuldført forløbet.

Kan jeg udbygge mine Lean uddannelser?

Ja, alle vores kurser og uddannelser er designet så du kan udbygge med flere dage eller til højere certificering.

Kurset er for folk fra alle brancher

Alle snakker om Lean, men nu ved jeg, hvad der faktisk ligger til grund for Lean, og hvordan jeg kan bruge min forståelse til at skabe forbedringer."

Henrik H.,
BANG & OLUFSEN

Udover en mængde ny viden omkring hvordan jeg kan arbejde med forbedring, har jeg også fået et godt netværk igennem mine meddeltagere.

Jesper T.,
VELUX

Intensivt, men ikke mere end at vi alle blev inddraget og kunne bruge vores egen hverdags eksempler. Godt og informativt undervisningsmateriale og underviseren formidlede undervisningen perfekt.

Jan Madsen,
RPC SUPERFOS STILLING A/S
Tilmeld dig Certificeret Lean Konsulent

Varighed: 11 dage

Pris: 43300 DKK pr. deltager

Sted: København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen eller Aarhus: Hotel Marselis

Tidspunkt: Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.