Kaizen - Continues improvements

Formålet med Kaizen
En metode til minimering af brandslukninger samt etableringen af en forbedringskultur

Hvad er Kaizen?

Kaizen er japansk ord, der bedst kan oversættes til løbende forbedringer på dansk. I mange organisationer opdeles kaizen i henholdsvis problemløsning og i løbende forbedringer.


Problemløsning anvendes når der er en afvigelse fra vores mål/standard. Problemløsning er en metode til at finde og fjerne hovedårsagen til en afvigelse.


Løbende forbedring benyttes når vi vil gøre noget, der er bedre end standarderne forskriver. Det vil sige, at vi ønsker at løfte standarden op på et bedre niveau.


Hvad er målet / resultatet med Kaizen?

 • Minimering af bandslukninger
 • Holdbare og bedre løsninger
 • En effektiviseringskultur
 • Kontinuerlige forbedringer
 • Medarbejderinvolvering
 • Bedre prioritering af indsats

Metoder indenfor kaizen

 • Prioriteringsmatrix
 • PDCA - Plan, do, check, act
 • Årsag og virkning, fiskeben, 6M
 • Tjeklister
 • Pareto analyse (80/20)
 • Koncentrations-diagram
 • Proces flow
 • Performance målinger
 • 5xHvorfor
 • Løsnings-sammenligninger
 • Effekt-diagrammer
 • Løsningseffekt-diagram
 • Projektplan
 • Risikoanalyse