Indbygget kvalitet

Formålet med Indbygget kvalitet
En metode til at sikre indbygget kvalitet i produktet eller processen, hvor man stræber efter at gøre det ´rigtigt første gang´

Filosofien bag indbygget kvalitet

Der er 2 holdninger til fejl; 1) Fejl er uundgåelige 2) Fejl kan forhindres. Med Poka-Yoke siger vi, at selvfølgelig laver mennesker fejl - men enhver fejl som folk laver kan reduceres og i mange tilfælde fjernes.

Holdninger til fejl

Alle medarbejdere er ansvarlig for kvaliteten

 • “Du må ikke modtage fejl”
 • “Du må ikke lave fejl“
 • “Du må ikke sende fejl videre”


4 skridt til indbygget kvalitet

1) Forudsætninger

Hvilke forudsætninger skal være i orden for at lave god kvalitet?

 • Klar forståelse for opgaven
 • Instruktioner som er til at forstå
 • Tilstrækkelig uddannelse og træning
 • Teknologi og metoder som er vedligeholdt og i orden
 • Tiltalende arbejdsmiljøet

2) Forebyggende handlinger

Værktøjskasse som kan anvendes til forbyggende kvalitet, så vi minimerer risikoen for menneskelige fejl:

 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
 • Poka Yoke (Kvalitetssikring frem for kvalitetskontrol)
 • Standardiseret arbejde (arbejdsbeskrivelser, TPM, 5S, omstilling mm.)
 • Proceskontrol de ”rigtige” steder
 • Kvalitetskortlægning

3) Årsag

Hvordan finder vi årsagen til at fejlen er opstået?

 • Problemløsning
 • Standardiseret arbejde
 • Kommunikation

4) Afhjælpning

Afhjælpning -> PDCA

 • Kontakt procesejerne og bliv enige om at fejlen kan være opstået netop her (P)
 • Bed procesejerne om at udbedre fejlrisici (D)
 • Opfølgning på, at fejlrisici fjernes (C)
 • Proceskontrol: kontrollerer vi fejlen nu? (A)
 • Kan den nye viden med fordel deles med andre (A)

De 3 vigtigste værktøjer til Indbygget Kvalitet

Standardisering

Standardisering er vigtigt, når vi snakker om indbygget kvalitet:

 • Standarder for processer og opgaveløsning
 • Gode standarder er med til at minimere muligheden for at lave fejl
 • Inkluder altid kvalitetsnøglepunkter
 • Lav tydelige kvalitetsstandarder
 • Sørg for at der er gode instruktioner til jobbet

Poka-Yoke

Poka-Yoke er japansk og betyder direkte oversat: For at undgå (Yokeru) uagtsomme fejl (Poka). Poka-Yoke kaldes også fejlsikring. De bedste Poka-Yoke løsninger forhindrer fejl i at opstå.


Formålet med værktøjet er at opnå nul fejl Få indarbejdet holdningen: “Nul fejl er muligt.”


Poka-Yoke benyttes i forbindelse med løbende forbedringer af kvaliteten, samt ved udvikling af nye produkter og nyt udstyr

FMEA

Fejl-Mulighed og Effekt Analyse


Formål:

 • Videndeling på tværs af funktioner og kunde/leverandører
 • Konsekvensvurdering: ”Hva’ nu hvis...?”
 • Fejlsikre processen & prioritere kritiske områder

Vurderes ud fra Sandsynlighed & Konsekvens