Kursus i Six Sigma Green Belt (4 dage)

KURSUS i Six Sigma Green Belt (4 dage)

Lær at anvende Six Sigma til at reducere variation og skabe stabile processer

Six Sigma Green Belt er et intens 4 dags kursus, hvor du vil lære en række Six Sigma værktøjer, som vil kunne blive anvendt i din egen organisation, for at skabe stabile processer. Gennem kurset vil du blive præsenteret for en række Six Sigma værktøjer samt få et indblik i statistikkens verden. Dette skal være med til at give dig en større forståelse for dine processer.Værktøjerne kan anvende i alle organisationer og kurset er opbygget således, at du kan anvende værktøjerne med det samme i din organisation. Dagene vil variere imellem undervisning, debatter og gruppearbejde.Efter dette Six Sigma Green Belt kursus vil du være certificeret i Six Sigma Green Belt. Hvis du efterfølgende har lyst til at udvide dine Six Sigma værktøjer, har du mulighed for dette via vores Six Sigma Black Belt kursus.

Kursets indhold

Denne Six Sigma uddannelse henvender sig til personer på alle niveauer af organisationen. Uddannelsen vil give dig kompetencer til at kunne udføre og lede Six Sigma initiativer - enten som leder, projektleder eller konsulent. Så hvis du ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk anvendelig uddannelse, så er det uddannelsen for dig.Du lærer blandt andet:

  • Anvende DMAIC-modellen
  • Minimere variation
  • Analysere af datasæt
  • De 7 kvalitetsværktøjer
  • Grundlæggende statistik
  • Identificere sammenhæng imellem Input og Output
  • Skabe stabilitet

Kursusdage

Dag 1: Six Sigma filosofien og DMAIC-modellen

Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen. Undervisningen vil variere imellem undervisning og gruppearbejde med en case.

Dag 2: Basal beskrivende statistik og de 7 kvalitetsværktøjer

En stor del af Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve værktøjerne på en case i grupper.

Dag 3: Voice of Customer (VOC), Critical to Quality (CTQ) og FMEA

Lær hvordan du kan skabe overblik over kundens behov, så der bliver taget hånd om dem alle. Ud fra kundens behov vil du lære at identificere, hvilke processer som er kritiske i forhold til kvaliteten. Du vil blive præsenteret for og arbejde med værktøjer i grupper, som vil samle informationer og skabe en prioritering. Den sidste halvdel af dagen vil du arbejde med Fejl-Mulighed og Effekt Analyse værktøjet (FMEA), hvor du vil lære at tage en proaktiv tilgang til endnu ikke opstået hændelser.

Dag 4: Grundlæggende Statistik og Statistiske Proces Kontrol (SPC)

På denne dag vil du lære at forstå de data som du har indsamlet. Der vil blive taget udgangspunkt i de basale beskrivende statistik udtryk, som du allerede har lært. Du vil blive introduceret til forskellige fordelinger, centrale empiriske regler og Excel tips, som vil hjælpe dig med at analysere dine indsamlet data. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. Efterfølgende vil du lære at anvende Statistiske Proces Kontrol, for at sikre om en proces er i kontrol. Når du har afsluttet denne dag, vil du være i stand til at analyser processer i din egen organisation og opbygge styringsværktøjet dertil.Dit udbytte af kurset:

I løbet af de 4 dage vil du få en dybdegående forståelse af Six Sigma. Således vil du komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til deres egne udfordringer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

4 dage


Pris:

13800 DKK pr. deltager


Sted:

København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen

Aarhus: Hotel Marselis


Tidspunkt:

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.