Kursus i Lean Six Sigma Yellow Belt (4 dage)

KURSUS i Lean Six Sigma Yellow Belt (4 dage)

Lær at se spild og reducere variation i service og administrative processer

Lean Six Sigma tager udgangspunkt i det bedste fra to verdener. Med Lean Six Sigma vil du blive introduceret til både lean og Six Sigma filosofierne. Her vil du opleve, hvor meget de appellere til hinanden. På kurset vil du lære forskellige værktøjer, som gør din i stand til at identificere spild og reducere variation. Hvilket vil reducere omkostninger og øge kundetilfredsheden.

Hvis dette kursus giver interesse for mere Lean Six Sigma, har du mulighed for at supplere med yderlige tre dages Lean uddannelse, og derved blive certificeret Lean Manager. Eller opgradere dine Six Sigma egenskaber med Green Belt. Der er naturligvis også mulighed for at kombinere begge dele.

Kursets indhold

Over fire dage trænes du i Lean Six Sigma principper, værktøjer og metoder. Du får en solid forståelse af de teoretiske aspekter, men hovedvægten er lagt på den konkrete og virkelighedsnære anvendelse af Lean Six Sigma. For at sikre en god læringsproces anvendes en række øvelser og cases, som understøtter brugen af Lean Six Sigma værktøjerne.

Du lærer blandt andet:

  • Anvende DMAIC-modellen
  • Lean Six Sigma Filosofien
  • Hvad er Lean Six Sigma
  • 8 spildtyper
  • Forstå flow
  • Lave værdistrømsanalyse
  • Optimere processer
  • Anvende DMAIC-modellen
  • Arbejde med Voice Of the Customer
  • Anvende beskrivende statistik på datasæt

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lær om Leans historie, bagvedliggende værdier og filosofier fra Toyota. Denne viden giver dig den nødvendige forståelse for at kunne opbygge et Lean mindset. Du vil på dagen blive introduceret til de 8 spildtyper. Dagen giver et udgangspunkt for, at du kan lære at se verden gennem Lean-briller med fokus på at eliminere spild og en organisationskultur med Kaizen (løbende forbedringer).

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Få en dag der veksler mellem teori og hands-on arbejde med Lean Værktøjer. Dagen starter med undervisning omkring værdistrømsanalyse. Derefter skal du arbejde med en case fra din egen organisation. Hvor du i gruppe med andre kommer du til at kortlægge en nuværende proces, identificere kunden samt kundeværdi. Derefter undervises der i en række Lean værktøjer, som du skal bruge resten af dagen til at designe et forbedret flow med lean-værktøjer som takttid, kanban, heijunka m.m.

Dag 3: Six Sigma filosofien og DMAIC-modellen

Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen. Undervisningen vil variere imellem undervisning og gruppearbejde med en case.

Dag 4: Basal beskrivende statistik og de 7 kvalitetsværktøjer

En stor del af Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve værktøjerne på en case i grupper.Dit udbytte af kurset:

Over 4 dage trænes du i Lean Six Sigma principper, værktøjer og metoder. Du får en solid forståelse af de teoretiske aspekter, men hovedvægten er lagt på den konkrete og virkelighedsnære anvendelse af Lean Six Sigma. Du vil have haft værktøjerne imellem hænderne i form af case arbejde, hvor du har diskuteret værktøjerne med dine egne ord.

Efter Lean Six Sigma kurset har du en god forståelse for de vigtigste Lean Six Sigma principper og metoder, som kan bruges i din egen organisation. Du vil få den grundlæggende introduktion til Lean Six Sigma, og du vil blive præsenteret for en række konkrete eksempler på, hvordan andre organisationer har anvendt Lean Six Sigma metoder til at effektivisere administrative processer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

4 dage


Pris:

15200 DKK pr. deltager


Sted:

København: First Hotel Sydhavn

Aarhus: Hotel Marselis


Tidspunkt:

Undervisningen foregår fra kl. 9:00 til 16:00.