Kursus i Lean Six Sigma Green Belt (10 dage)

KURSUS i Lean Six Sigma Green Belt (10 dage)

Lær at anvende Lean Six Sigma til at fjerne spild og skabe stabilitet som Leder, Projektleder eller Konsulent

Lean Six Sigma Manager kombinerer det bedste fra to verdener, nemlig en af de mest populære Lean kurser blandt erhvervsfolk, sammen det bedste fra Six Sigma. Med dette kursus vil du på meget kort tid får en rigtig god og praksisnær forståelse for at optimere processer ved hjælp af Lean Six Sigma værktøjer.Kurset henvender sig til dig, der enten allerede er leder eller som ønsker at blive en Lean Six Sigma leder. Kurset er meget hands-on, og der vil være fokus på at arbejde og lave øvelser med de Lean Six Sigma værktøjer, som du bliver præsenteret for i løbet af de 10 dage.


Kursets indhold

Denne Lean Six Sigma uddannelse henvender sig til personer på alle niveauer af organisationen. Uddannelsen vil give dig kompetencer til at kunne arbejde med at lede Lean Six Sigma initiativer - enten som leder, projektleder eller konsulent. Så hvis du ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk anvendelig uddannelse, så er det uddannelsen for dig.


Du lærer blandt andet:

 • Anvende DMAIC-modellen
 • Minimere spild
 • Lave værdistrømsanalyse
 • Designe KPIer
 • Udarbejde Kaizen-tavler
 • Udarbejde Lean Strategi
 • Coache og udvikle Lean Ledere
 • Minimere variation
 • Analysere og vurdere datasæt
 • Identificere sammenhæng imellem Input og Output
 • Skabe stabilitet

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lær om Leans historie, bagvedliggende værdier og filosofier fra Toyota. Denne viden giver dig den nødvendige forståelse for at kunne opbygge et Lean mindset. Du vil på dagen blive introduceret til de 8 spildtyper. Dagen giver et udgangspunkt for, at du kan lære at se verden gennem Lean-briller med fokus på at eliminere spild og en organisationskultur med Kaizen (løbende forbedringer).

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Få en dag der veksler mellem teori og hands-on arbejde med Lean Værktøjer. Dagen starter med undervisning omkring værdistrømsanalyse. Derefter skal du arbejde med en case fra din egen organisation. Hvor du i gruppe med andre kommer du til at kortlægge en nuværende proces, identificere kunden samt kundeværdi. Derefter undervises der i en række Lean værktøjer, som du skal bruge resten af dagen til at designe et forbedret flow med lean-værktøjer som takttid, kanban, heijunka m.m.

Dag 3: Performance Management, KPI’er og synlig projektstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. Når dagen er omme kan du gå direkte hjem og udvælge og designe din egne KPI’er ud fra en skabelon. Du vil desuden blive præsenteret for konkrette systemer til at skabe en synlig ledelse, synlig dagligdag og synlig projektstyring.

Dag 4: Kaizen samt Kaizen Event

Få indblik i hvordan de bedste virksomheder i verden arbejder med Kaizen (løbende forbedringer). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og tavlemøder vil i den grad blive gennemgået på denne kursusdag. Du vil sammen med andre på holdet skulle designe en forbedringstavle og afholde et tavlemøde - ud fra den undervisning i modtager. En del af dagen skal du bruge på at lave forbedringer i en case fra din egen organisation, selvfølgelig ud fra A3 eller PDCA-metoden, som bliver gennemgået i løbet af dagen.

Dag 5: Standardiseret arbejde og 5S

Få et grundigt dyk ned i to af de vigtigste værktøjer i Lean Værktøjskassen. “Du kan ikke forbedre dig, uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet. På denne dag lærer du hvordan man arbejder med standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en Kaizen Kultur i din egen organisation. Den anden halvdel af dagen vil gå med en grundig gennemgang af 5S, der ofte oversættes som systematisk indretning af arbejdspladsen. Når dagen er slut vil du have viden nok til at gå hjem og implementere de to værktøjer, der oftes kommer som det første i en Lean Implementering, da det samtidig er de to værktøjer, der ofte fjerner eller minimere rigtig meget spild.

Dag 6: Lean Ledelse (de 14 principper)

Få indblik i hvordan man træner og udvikler ledere til at blive Excellent Lean Leaders. På denne kursusdag lærer du, hvordan man som leder skal tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation. Du bliver præsenteret for assesment-værktøjet Lean Behavior, der nøjagtigt, hvilket mindset og adfærd som de bedste Lean ledere i verden dyrker ledelse efter. Yderligere går vi i bund med de 14 Principper, som Toyotas ledere bruger som rettesnor for deres arbejde.

Dag 7: Six Sigma filosofien og DMAIC-modellen

Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen. Undervisningen vil variere imellem undervisning og gruppearbejde med en case.

Dag 8: Basal beskrivende statistik og de 7 kvalitetsværktøjer

En stor del af Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve værktøjerne på en case i grupper.

Dag 9: Voice of Customer (VOC), Critical to Quality (CTQ) og FMEA

Lær hvordan du kan skabe overblik over kundens behov, så der bliver taget hånd om dem alle. Ud fra kundens behov vil du lære at identificere, hvilke processer som er kritiske i forhold til kvaliteten. Du vil blive præsenteret for og arbejde med værktøjer i grupper, som vil samle informationer og skabe en prioritering. Den sidste halvdel af dagen vil du arbejde med Fejl-Mulighed og Effekt Analyse værktøjet (FMEA), hvor du vil lære at tage en proaktiv tilgang til endnu ikke opstået hændelser.

Dag 10: Grundlæggende Statistik og Statistiske Proces Kontrol (SPC)

På denne dag vil du lære at forstå de data som du har indsamlet. Der vil blive taget udgangspunkt i de basale beskrivende statistik udtryk, som du allerede har lært. Du vil blive introduceret til forskellige fordelinger, centrale empiriske regler og Excel tips, som vil hjælpe dig med at analysere dine indsamlet data. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. Efterfølgende vil du lære at anvende Statistiske Proces Kontrol, for at sikre om en proces er i kontrol. Når du har afsluttet denne dag, vil du være i stand til at analyser processer i din egen organisation og opbygge styringsværktøjet dertil.Dit udbytte af kurset:

I løbet af de 10 dage vil du få en dybdegående forståelse af Lean Six Sigma. Således vil du komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, ledelse, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til deres egne udfordringer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

10 dage


Pris:

39200 DKK pr. deltager


Sted:

København: First Hotel Sydhavn

Aarhus: Hotel Marselis


Tidspunkt:

Undervisningen foregår fra kl. 9:00 til 16:00.