Kursus i Certificeret Lean Manager

KURSUS i Certificeret Lean Manager

Lær at anvende Lean og drive en Lean implementering som Lean Leder eller Lean Projektleder

Lean Manager er et af de mest populære Lean kurser blandt erhvervsfolk, da du på meget kort tid får en rigtig god og praksisnær forståelse for at optimere processer ved hjælp af Lean værktøjer.Kurser henvender sig til dig, der enten allerede er leder eller som ønsker at blive en Lean leder. Kurset er meget hands on, og der vil være fokus på at arbejde og lave øvelser med de Lean værktøjer, som du bliver præsenteret for i løbet af de 6 dage.

Kursets indhold

Denne meget populære Lean uddannelse henvender sig til personer på alle niveauer af organisationen. Uddannelsen vil give dig kompetencer til at kunne arbejde med at lede Lean initiativer - enten som leder, projektleder eller konsulent. Så hvis du ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk anvendelig uddannelse, så er det uddannelsen for dig.Du lærer blandt andet:

  • Minimére spild
  • Lave værdistrømsanalyse
  • Designe KPIer
  • Udvarbejde Kaizen-tavler
  • Udarbejde Lean Strategi
  • Coache og udvikle Lean Ledere

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lær om Leans historie, bagvedliggende værdier og filosofier fra Toyota. Denne viden giver dig den nødvendige forståelse for at kunne opbygge et Lean mindset. Du vil på dagen blive introduceret til de 8 spildtyper. Dagen giver et udgangspunkt for, at du kan lære at se verden gennem Lean-briller med fokus på at eliminere spild og en organisationskultur med Kaizen (løbende forbedringer).

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Få en dag der veksler mellem teori og hands-on arbejde med Lean Værktøjer. Dagen starter med undervisning omkring værdistrømsanalyse. Derefter skal du arbejde med en case fra din egen organisation. Hvor du i gruppe med andre kommer du til at kortlægge en nuværende proces, identificere kunden samt kundeværdi. Derefter undervises der i en række Lean værktøjer, som du skal bruge resten af dagen til at designe et forbedret flow med lean-værktøjer som takttid, kanban, heijunka m.m.

Dag 3: Performance Management, KPI’er og synlig projektstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. Når dagen er omme kan du gå direkte hjem og udvælge og designe din egne KPI’er ud fra en skabelon. Du vil desuden blive præsenteret for konkrette systemer til at skabe en synlig ledelse, synlig dagligdag og synlig projektstyring.

Dag 4: Kaizen samt Kaizen Event

Få indblik i hvordan de bedste virksomheder i verden arbejder med Kaizen (løbende forbedringer). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og tavlemøder vil i den grad blive gennemgået på denne kursusdag. Du vil sammen med andre på holdet skulle designe en forbedringstavle og afholde et tavlemøde - ud fra den undervisning i modtager. En del af dagen skal du bruge på at lave forbedringer i en case fra din egen organisation, selvfølgelig ud fra A3 eller PDCA-metoden, som bliver gennemgået i løbet af dagen.

Dag 5: Standardiseret arbejde og 5S

Få et grundigt dyk ned i to af de vigtigste værktøjer i Lean Værktøjskassen. “Du kan ikke forbedre dig, uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet. På denne dag lærer du hvordan man arbejder med standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en Kaizen Kultur i din egen organisation. Den anden halvdel af dagen vil gå med en grundig gennemgang af 5S, der ofte oversættes som systematisk indretning af arbejdspladsen. Når dagen er slut vil du have viden nok til at gå hjem og implementere de to værktøjer, der oftes kommer som det første i en Lean Implementering, da det samtidig er de to værktøjer, der ofte fjerner eller minimere rigtig meget spild.

Dag 6: Lean Ledelse (de 14 principper)

Få indblik i hvordan man træner og udvikler ledere til at blive Excellent Lean Leaders. På denne kursusdag lærer du, hvordan man som leder skal tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation. Du bliver præsenteret for assesment-værktøjet Lean Behavior, der nøjagtigt, hvilket mindset og adfærd som de bedste Lean ledere i verden dyrker ledelse efter. Yderligere går vi i bund med de 14 Principper, som Toyotas ledere bruger som rettesnor for deres arbejde.Dit udbytte af kurset:

I løbet af de seks dage vil du få en dybdegående forståelse af Lean. Således vil du komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, ledelse, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til deres egne udfordringer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

6 dage


Pris:

23200 DKK pr. deltager


Sted:

København: First Hotel Sydhavn

Aarhus: Hotel Marselis


Tidspunkt:

Undervisningen foregår fra kl. 9:00 til 16:00.