Kursus i Certificeret Lean Konsulent

KURSUS i Certificeret Lean Konsulent

Lær at skabe resultater med Lean - med vores mest komplette Lean Konsulent Uddannelse

Lean konsulent uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med Lean på konsulentniveau - enten som intern eller ekstern konsulent. Du vil blive trænet af en erfaren Lean Konsulent I at udvælge og implementere Lean i organisationer og lede og eksekvere effektiviseringsprojekter.Du bliver trænet af erfarene Lean Konsulenter til at bruge Lean strategisk - til blandt andet at udvælge og implementere de rette Lean-værktøjer - både i produktionsmiljøer eller administrationer.Lean Konsulent-uddannelsen er vores mest dybdegående Lean uddannelse. Du får et indgående kendskab til, hvordan Lean teknikker og værktøjer er anvendt i en række forskellige organisationer. Dette kursus sikrer dig den optimale forudsætning for selv at drive en Lean implementering i en organisation.

Kursets indhold

Denne meget populære Lean uddannelse henvender sig til personer på alle niveauer af organisationen. Uddannelsen vil give dig kompetencer til at kunne arbejde med at lede Lean initiativer - enten som leder, projektleder eller konsulent. Så hvis du ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk anvendelig uddannelse, så er det uddannelsen for dig.Du lærer blandt andet:

  • Minimére spild
  • Lave værdistrømsanalyse
  • Designe KPIer
  • Udvarbejde Kaizen-tavler
  • Udarbejde Lean Strategi
  • Coache og udvikle Lean Ledere

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lær om Leans historie, bagvedliggende værdier og filosofier fra Toyota. Denne viden giver dig den nødvendige forståelse for at kunne opbygge et Lean mindset. Du vil på dagen blive introduceret til de 8 spildtyper. Dagen giver et udgangspunkt for, at du kan lære at se verden gennem Lean-briller med fokus på at eliminere spild og en organisationskultur med Kaizen (løbende forbedringer).

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Få en dag der veksler mellem teori og hands-on arbejde med Lean Værktøjer. Dagen starter med undervisning omkring værdistrømsanalyse. Derefter skal du arbejde med en case fra din egen organisation. Hvor du i gruppe med andre kommer du til at kortlægge en nuværende proces, identificere kunden samt kundeværdi. Derefter undervises der i en række Lean værktøjer, som du skal bruge resten af dagen til at designe et forbedret flow med lean-værktøjer som takttid, kanban, heijunka m.m.

Dag 3: Performance Management, KPI’er og synlig projektstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på. Når dagen er omme kan du gå direkte hjem og udvælge og designe din egne KPI’er ud fra en skabelon. Du vil desuden blive præsenteret for konkrette systemer til at skabe en synlig ledelse, synlig dagligdag og synlig projektstyring.

Dag 4: Kaizen samt Kaizen Event

Få indblik i hvordan de bedste virksomheder i verden arbejder med Kaizen (løbende forbedringer). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og tavlemøder vil i den grad blive gennemgået på denne kursusdag. Du vil sammen med andre på holdet skulle designe en forbedringstavle og afholde et tavlemøde - ud fra den undervisning i modtager. En del af dagen skal du bruge på at lave forbedringer i en case fra din egen organisation, selvfølgelig ud fra A3 eller PDCA-metoden, som bliver gennemgået i løbet af dagen.

Dag 5: Standardiseret arbejde og 5S

Få et grundigt dyk ned i to af de vigtigste værktøjer i Lean Værktøjskassen. “Du kan ikke forbedre dig, uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet. På denne dag lærer du hvordan man arbejder med standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en Kaizen Kultur i din egen organisation. Den anden halvdel af dagen vil gå med en grundig gennemgang af 5S, der ofte oversættes som systematisk indretning af arbejdspladsen. Når dagen er slut vil du have viden nok til at gå hjem og implementere de to værktøjer, der oftes kommer som det første i en Lean Implementering, da det samtidig er de to værktøjer, der ofte fjerner eller minimere rigtig meget spild.

Dag 6: Lean Ledelse (de 14 principper)

Få indblik i hvordan man træner og udvikler ledere til at blive Excellent Lean Leaders. På denne kursusdag lærer du, hvordan man som leder skal tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation. Du bliver præsenteret for assesment-værktøjet Lean Behavior, der nøjagtigt, hvilket mindset og adfærd som de bedste Lean ledere i verden dyrker ledelse efter. Yderligere går vi i bund med de 14 Principper, som Toyotas ledere bruger som rettesnor for deres arbejde.

Dag 7: Jidoka, Fastholdelse, Assesment og gevinst realisering

Få indsigt i en række vigtige Lean Værktøjer og metoder til at fastholde og forbedre Lean i jeres organisation. Du lær metoder til at indbygge kvalitet i jeres processer, der skal sikre, at der ikke sker fejl. Derudover lærer du hvordan, du kan opbygge et system, der skal sikre, at Lean bliver fastholdt og forbedret i jeres organisation. Dagen vil byde på en masse praktiske eksempler på, hvorfor man I en række organisationer er lykkedes med at fastholde en Lean Kultur - og hvorfor man I andre organisationer ikke er. Dagen vil slutte af med undervisning om, hvordan du kan sikre, at realisere gevinsten af arbejdet med Lean og løbende forbedringer.

Dag 8: Lean Kata og Coaching (tavlemødet)

Lær hvordan du udvikler dig selv, ledere, mellemledere og medarbejdere indenfor Lean kompetencerne. På dagen lærer du hvordan du laver Lean Kata, dvs. laver udviklingsplaner og coacher nøglepersoner i organisation til at nå deres mål indenfor Lean. Dit udbytte på dagen vil være en række kommunikations- og coachingteknikker, du kan anvende i en Lean Coaching rolle. Det er ikke uden grund, at man hos Lego har ansat en Lean Coach for hver 4. leder, der er ansat. Lean Coaching er et meget udbredt og efterspurgt evne, som enhver Lean Konsulent skal kunne mestre for at skabe langsigtede resultater. På dagen vil vi tage udgangspunkt i coaching af tavlemødet.

Dag 9: Lean Innovation og NPD

Lær hvordan Lean Innovation kan bruges i Innovationsafdeling og R&D til at optimere udviklingshastigheden (time-to-market), hit-raten og højne kvaliteten i innovationsarbejdet. I mange år var arbejdet med Lean i innovationsafdelingen et overset fænomen. I de senere år er det dog blevet belyst, at det netop er i Innovationsafdelingen at en afskygge af Lean virkelig har skabt gevinst for Toyota. Dit udbytte af dagen vil være en indsigt i de Lean Værktøjer som nogle af verdens mest innovative virksomheder anvender, så som de 13 Lean Innovation principper, de 8 spild typer i udvikling, Front-loading, Synlig projektstyring og en masse mere.

Dag 10: Lean strategi og implementering

Hvad skal der til for at Lean bliver en succes? Med udgangspunkt i erfaringer fra mindre og større danske virksomheder og organisationer lærer du, hvordan din organisation kan arbejde med Lean som midlet til at opnå jeres mål. På baggrund af andres erfaringer lærer du om typiske faldgruber - og hvad du skal være opmærksom på, når du designer en Lean Transformation. Derudover skal vi tale om Lean som et strategisk redskab, og hvordan man I en række succesfulde Lean organisationer har brugt Lean strategiværktøjer som Hoshin Kanri, Policy Deployment og TIP (Taktisk Implementeringsplan).

Dag 11: Effektiviseringsopgave i egen organisation (Certificeringsopgave

For at modtage din Lean Konsulent-certificering skal du afslutte din Lean uddannelse med et effektiviseringsprojekt i din egen organisation. Gennem hele uddannelsen har du lært et tankesæt og en række Lean værktøjer, som du nu skal sætte i spil i forhold til en konkret effektiviseringscase fra din egen organisation. Vi har rigtig gode erfaringer med denne del af kurset, da denne opgave ofte skaber et konkret udbytte for din organisation - og viser effekten af Lean med det samme. Hvis du ikke allerede har en arbejdsgang i tankerne inden uddannelsen begyndelse, så vil du helt sikkert finde en undervejs i forløbet – som underviseren også gerne hjælper dig med at optimere på ved at reducere spild og skabe øget flow.Dit udbytte af kurset:

I løbet af de seks dage vil du få en dybdegående forståelse af Lean. Således vil du komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, ledelse, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til deres egne udfordringer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

11 dage


Pris:

43300 DKK pr. deltager


Sted:

København: First Hotel Sydhavn

Aarhus: Hotel Marselis


Tidspunkt:

Undervisningen foregår fra kl. 9:00 til 16:00.