Tilmelding til KPI - Key Performance indicators

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 300 kr. pr. dag


Betaler
KPI - Key Performance indicators
DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

KPI – Key Performance indicators

Et styringsredskab der skal hjælpe os til at nå i mål med vores strategi samt sikre at vi konstant forbedre vores vigtigste fokusområder.

KPI’er skal være synlige så alle kan følge med og arbejde ud fra dem

Hvad er KPI?

KPI står for ”Key Performance Indicator” og er en betegnelse for en styringsmekanisme der kan hjælpe afdelingen med at vurdere hvor godt det går med at nå deres mål. KPIér giver således information om hvordan afdelingen performer i forhold til dens mål.

Det er vigtigt at en KPI afspejler den faktiske performance og at individet eller gruppen, har en reel mulighed for at påvirke deres KPI’er. Det er således også vigtigt at KPI’erne er målbare.

Hvad er målet / resultatet med KPI?

 • Skabe motivation hos den enkelte
 • Skabe gennemsigtighed
 • Øge produktiviteten
 • Give mulighed for at benchmarke (internt/eksternt)
 • Opstille klare forventninger (forventningsafstemning)
 • Muliggøre hurtig og kontinuerlig opsamling af performanceinformation
 • Give Feedback (Godt kommunikationsværktøj)
 • Skabe en organisatorisk forståelse hos den enkelte
Papir og tusch kan være med til at sikre ejerskab for KPI’erne

Typiske fokusområder for KPIér

 • Kundetilfredshed
 • Kvalitet
 • Levering
 • Service
 • Omkostninger
 • Effektivitet

Design af KPI’er

1) Afklaring / design

 • Hvad er afdelingen mål?
 • Hvad skal I gøre for at opnå disse mål?
 • Hvordan kan/bør vi måle resultaterne af jeres handlinger?
 • Design KPI’er (max. 4-5), herunder hvem der er ansvarlig for at måle, beregne og kommunikere KPI’erne – og med hvilken hyppighed dette skal foregå?

Test jeres KPI’er – I skal kunne svare Ja til:

 • Er denne KPI kritisk for afdelingens succes?
 • Kan vi påvirke denne KPI?
 • Kan vi måle, beregne og kommunikere denne KPI med et fornuftigt ressourceforbrug?

2) Udførsel

 • Mål, beregn og kommuniker KPI’er I henhold til designet
 • Afhold systematiske tavlemøde

3) Evaluering

 • Er KPI’en blevet implementeret i henhold til designet?
 • Har den enkelte KPI været hensigtsmæssig?
 • Er der overensstemmelse mellem afdelingens performance og den enkelte KPI’s performance?

4) Redesign

 • Ret op på de uhensigtsmæssigheder der eventuelt er blevet noteret i evalueringen, ved at gentage design processen igen
 • Husk den brede involvering skaber ejerskab

Vil du vide mere?

KPI´er anvendes i stortset alle større danske organisationer som Grundfos, LEGO, Novozymes osv. Men der kan også være store fordele i at etablere et KPI-system i mindre organisationer. 

Hvis du vil lære mere om at tage beslutninger efter mål og målinger, så tag vores endagskursus i KPI og målstyring.

KPI’er anvendes i stortset alle store danske organisationer – her hos Grundfos