Tilmelding til Flow og Værdistrømsanalyse

Deltager


Deltag 2 for 1?

Anden deltager

Anden deltager betaler kun for forplejning: Aarhus 500 kr. pr. dag. København 300 kr. pr. dag


Betaler
Flow og Værdistrømsanalyse
DKK
{{calculatePrice({'days': checkoutDates.length, 'place': singleDayWebformValues ? singleDayWebformValues.place : webformValues && webformValues.place })}} DKK
eksl. moms
{{webformValues.place}} {{singleDayWebformValues.place}}
 • {{date}}
kl. 9 - 16

Flow og Værdistrømsanalyse

Formålet med at lave en værdistrømsanalyse er at identificere spild og etablere optimalt flow i enten produktions- eller administrative processer.

Flowet optegnet via et swimlane diagram – her udarbejdet for et hospital

Hvad er Flow og værdistrømsanalyse?

En værdistrøm er alle de aktiviteter (både værdiskabende og ikke-værdiskabende), som er nødvendige for at bringe opgaven igennem dens hovedflow. Arbejdet med værdistrømme betyder, at der arbejdes med helheder og ikke kun individuelle processer Målet er at skabe et flow hvor sagerne og opgaverne skal flyde gennem processerne med færrest mulige stop, ansvarsskift og tilbageløb

Hvad er målet / resultatet med Flow og værdistrømsanalyse?

 • Kortere gennemløbstid for opgaveløsningen og dermed også kortere leveringstid til kunder
 • Mindre behov for bunker med sager, der ligger og ”venter”
 • Bedre kvalitet– fejl opdages hurtigere
 • Øge effektiviteten
 • Flow giver desuden en bedre kvalitet hos kunderne, en bedre leveringssikkerhed, plads-reduktion og synlighed

Processens faser

1. Produktfamilier

Sikring af rette fokusering for værdistrøms-analysen. Identificer en opgave/sag/ydelses type og start med den.

2. Nuværende situation

En kortlægning af den nuværende situation. Sådan foregår det i dag! Det er udgangspunktet for den fremtidige situation.

3. Fremtidig situation

Opstil en vision for den fremtidige arbejdsgang og kortlæg det – baseret på Lean principper (ingen spild og optimalt flow).

4. Plan og implementation

Fastlæg rækkefølgen af de aktiviteter, der skal finde sted, for at nå den fremtidige situation.

Værdistrømsanalysen er et kommunikationsværktøj, hvor medarbejderne skal involveres

7 trin i kortlægningen

 • Kundekrav
 • Tegn de enkelte procestrin
 • Find procesdata til hvert procestrin (cyclus tid, kvalitet, omstilling ect.)
 • identificér lager/ventetider mellem procestrin
 • Materiale flow – Leverandør til produktion og produktion til kunde
 • Indtegn informationsflowet
 • Kortlæg gennemløbstiden og procestiden (TLT: Total Lead Time og TPT: Total Process Time)

Medarbejderinvolvering

Involver medarbejderne fra afdelingen omkring processen for at få den bedst mulige indsigt i den nuværende proces – og den bedste implementering af den fremtidige proces efterfølgende

Værdistrømsanalysen er et kommunikationsværktøj, hvor alle lærer at tale samme sprog

Udarbejde det fremtidige flow

Gode spørgsmål til det fremtidige flow

 • Hvad er takttiden?
 • Kan processer fjernes
 • Kan processer gøres i en anden rækkefølge eller flyttes
 • Kan der elimineres spild
 • Er arbejdspladsen indrettet hensigtsmæssigt
 • Afstemme arbejdsmængden mellem medarbejderne
 • Reducere manuelle håndteringer
 • Hvor kan du etablere et kontinuerligt flow?
 • Hvordan vil du udjævne arbejdsopgaverne
 • Hvilke mængder skal du frigive?
 • Hvilke procesforbedringer vil være nødvendige?

Vigtige begreber og metoder

Takttid: Udtryk for hvor lang tid du har til at producere kundes træk

Kontinuerligt flow: et styk produktion

Supermarked: Opfyldningssystem af lager. Man benytter typisk en ”mælkemand”

Pacemaker: Den proces/maskine, der bestemmer takten for de øvrige processer

Udbalancering: Sikre at processerne balancere tidsmæssige

Kanban: Et Signal Kort der fortæller at der er behov for genopfyld af lager

Swimlane diagrammer

Swimlane diagrammer viser processer i baner for at:

 • Afbilde opgaver der forekommer sideløbende
 • Illustrere hvem der gør hvad og hvornår
 • Vise den indbyrdes afhængigheden mellem opgaver

Værdistrømsanalyse (VSM)

En analyse af forretningsgangen der beskriver alle aktiviteter fra start til slut i processen. Alle værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter kortlægges.

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære mere om flow eller hvordan man laver en Værdistrømsanalyse, så tag vores endagskursus i KPI og målstyring. eller vores kurser Lean Administration eller Lean Produktion.